Biskup Szymon Stułkowski w Święto Miłosierdzia: za dziełami miłosierdzia musi stać nawrócenie

Biskup Szymon Stułkowski w Święto Miłosierdzia przewodniczył Eucharystii w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku (7 kwietnia 2024 r.). W homilii zwrócił uwagę na praktyczne przekładanie miłosierdzia na życie, jednak podkreślił, że „za tym wszystkim musi stać nawrócenie”. Płocczanie i pielgrzymi tego dnia modlili się w miejscu, w którym zrodził się kult Miłosierdzia Bożego: 22 lutego 1931 roku s. Faustyna Kowalska po raz pierwszy miała tam wizję Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie”.

436151312 438378211914249 1410681937447639101 N
@Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku/facebook

Pielgrzymów, czcicieli Bożego Miłosierdzia i wszystkich wiernych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku powitał ks. kan. dr Jarosław S. Kwiatkowski, rektor sanktuarium. Podkreślił, że w gronie modlących się są pielgrzymi z Filipin i Białorusi. Przed nimi wszystkimi serce Jezusa otwiera „zdroje Swojego miłosierdzia”. 

Eucharystii przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski. W homilii przypomniał, że w tym miejscu w Płocku Jezus poprosił siostrę Faustynę o obraz z Jego wizerunkiem i podpisem „Jezu ufam Tobie”. Nie chodziło Mu o propagowanie Jego wyglądu, ale o to, by ludzie rozpoznawali Go po Jego ranach. Rany są „znakiem miłości do Boga, wyrażonej w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa”. Biskup zaznaczył, że ludzie przez kult Bożego Miłosierdzia mogą odkrywać Bożą miłość. 

- Przez siostrę Faustynę Jezus pokazał świat miłosierdzie. Bóg potrzebuje ciebie i mnie na świadków miłości, jaką On sam nas obdarza. Mamy świadczyć o Bożej sprawiedliwości w świecie, który nie jest sprawiedliwy. Mamy dawać świadectwo o miłości Pana Boga. Warunkiem otrzymania Bożego Miłosierdzia jest nasze nawrócenie, wzięcie odpowiedzialności za siebie i swoje czyny w spotkaniu z Bogiem jako Sędzią. On jest sprawiedliwy, za dobro nagradza, a za zło każe. Bóg okazuje miłosierdzie tym, którzy o nie proszą – uważał duchowny. 

Wymieniając formy kultu Bożego Miłosierdzia zwrócił uwagę, że „najważniejszą Godzinę Miłosierdzia” wierzący mają za sobą – to był ich chrzest. Wtedy Jezus wszedł do ich serca, wylał na nich swojego Ducha, było to „ich pierwsze zesłanie Ducha Świętego”. Moc Ducha jest dana, aby ludzie sobie wzajemnie przebaczali, ona z człowiekiem „rośnie” od chrztu św.

Bp Stułkowski zaznaczył, że w Wigilię Paschalną udzielił chrztu ośmiu dorosłym osobom. Poprosił o modlitwę za nich, by „wzrastali w łasce Ducha Świętego”. Dla nich Godziną Miłosierdzia stała się noc zmartwychwstania. Wspomniał też o Diecezjalnym Ośrodku Katechumenalnym w Płocku na „Górkach”, który przygotowuje takie osoby do przyjęcia chrztu.

- Jesteśmy zaproszeni, by miłować Boga – Dawcę życia i każdego, kto od Niego życie otrzymał, czyli każdego człowieka. Od pewnego czasu słyszymy bolesne nawoływanie o zabijanie nienarodzonych, tych, których wybraliśmy by sprawowali władzę. Miłując Boga, który dał życie, trzeba stawać w obronie życia – zaakcentował Pasterz Kościoła płockiego.

Przytoczył także wypowiedź prof. Macieja Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich o tym, że w świetle orzecznictwa nie ma czegoś takiego jak „prawo do aborcji”. Coś takiego nie ma bezpośredniego oparcia ani w Konstytucji, ani w traktatach. „Prawa do aborcji” nie zawiera także Europejska Konwencja Praw Człowieka. Pewne przepisy mogą na aborcję pozwolić, ale „to nie jest prawo podmiotu”: - Dziś, gdy wielbimy Boga za dar miłosierdzia, chcemy też stawać w obronie życia – stwierdził biskup. Zachęcił czcicieli Bożego Miłosierdzia do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, co można rozpocząć 8 kwietnia, w tym roku tego dnia przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego: - Taka modlitwa zmienia nasze myślenie – uważał hierarcha.  

Wymienił też dzieła Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (w tym roku mija 125 lat od przybycia zgromadzenia do Płocka), które są świadectwem tego, że siostry miłują Boga oraz tych, którzy od Niego otrzymali życie: „Okno Życia” w Płocku i Dom Samotnej Matki w Białej. Był wdzięczy za pochylanie się sióstr nad „cierpiącym i zagrożonym życiem”. 

Bp Stułkowski był też wdzięczny diecezjanom, że w styczniu przekazali około pół miliona złotych na dokończenie rozbudowy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku. Prezbiterom podziękował za jałmużną postną, którą wsparli Domu Mocarzy w Mocarzewie w sąsiedniej diecezji łowickiej, dla osób niepełnosprawnych: - To praktyczne przekładanie Miłosierdzia Bożego na życie, ale za tym wszystkim musi stać nawrócenie - podkreślił biskup płocki.

Na zakończenie Eucharystii s. Diana Jadwiga Kuczek ISMM, przełożona domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku podziękowała za otrzymane od diecezjan środki na Kaplicę Adoracji, zaś księżom – za posługę sakramentalną w sanktuarium:  - Ten kościół, to dziś Wieczernik miłosierdzia. Ci, którzy w nim są, powtarzają „Tyś mój Pan, tyś mój Bóg” –powiedziała przełożona. 

Modlitwę wiernych podczas Eucharystii odczytał Arkadiusz Janiczek, aktor filmowy i teatralny, znany między innymi z seriali „Jagiellonowie”, „Stulecie Winnych” czy „Leśniczówka”. Śpiewy wykonywał chór, który powstał w sanktuarium pod kierunkiem s. Racheli, z udziałem osób z wielu miejsc w diecezji płockiej. 


Płock, to jedno z miast związanych ze św. siostrą Faustyną Kowalską (1905-1938), jej objawieniami Jezusa Miłosiernego oraz kultem Bożego Miłosierdzia. „W myślach przemierzam ten świetlisty szlak, na którym św. Faustyna Kowalska przygotowywała się do przyjęcia orędzia o miłosierdziu - szlak od Łodzi i Warszawy, poprzez Płock, Wilno po Kraków” - te słowa wypowiedział papież Jan Paweł II 30 kwietnia 2000 roku w Rzymie, podczas kanonizacji s. Faustyny.

W latach 1930-1932 roku s. Faustyna pracowała w Płocku w przyklasztornej piekarni, kuchni i sklepie. Była zakonnicą tzw. drugiego chóru. Dnia 22 lutego 1931 roku, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 26-letnia Faustyna miała pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego.

Wydarzenie to opisała w swym „Dzienniczku” (powstawał w latach 1934-1938): „Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie: jeden czerwony, a drugi blady /.../. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem: +Jezu, ufam Tobie+. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie”. W tym roku minęła 93. rocznica tego wydarzenia.

Jezus Miłosierny zwrócił się też do s. Faustyny, „sekretarki Bożego Miłosierdzia”, aby zostało ustanowione Święto Miłosierdzia. Dał obietnice z nim związane: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia” (Dz. 299); „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski” (Dz. 699); „Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest Świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu” (Dz. 742).

W 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił encyklikę „Dives in misericordia” - o Bożym Miłosierdziu. 5 maja 2000 roku Kongregacja Kultu Bożego i ds. Dyscypliny Sakramentów wydała dekret ustanawiający obowiązujące w całym Kościele powszechnym Święto Miłosierdzia Bożego. 18 kwietnia 1993 roku, w Niedzielę Miłosierdzia, s. Faustyna Kowalska została beatyfikowana. 30 kwietnia 2000 roku – w Roku Wielkiego Jubileuszu, także w Święto Miłosierdzia, odbyła się jej kanonizacja. W tym roku przypada 30 kwietnia przypada 23. rocznica kanonizacji św. s. Faustyny Kowalskiej, a 18 kwietnia - 30. rocznica jej beatyfikacji. 17 sierpnia 2002 roku papież Jan Paweł II w Krakowie - Łagiewnikach zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu.

Na terenie klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku 14/18 w Płocku znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a w nim kaplica z relikwiami św. Faustyny i obrazem Jezusa Miłosiernego autorstwa Elżbiety Plewy-Hoffman.


Została podjęta decyzja o budowie nowej świątyni oraz zaplecza duszpasterskiego i socjalnego dla pielgrzymów. Kamień węgielny (z Kalwarii w Jerozolimie) pod rozbudowę poświęcił biskup płocki Piotr Libera w Święto Miłosierdzia 19 kwietnia 2009 roku. 15 maja 2015 roku rozpoczęła się rozbudowa sanktuarium. Prace są obecnie bardzo zaawansowane.

Przełożoną domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku jest s. Diana Jadwiga Kuczek ISMM, a rektorem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - ks. kan. dr Jarosław Stanisław Kwiatkowski.