Caritas Diecezji Płockiej systematycznie wspiera Ukrainę

Caritas Diecezji Płockiej systematycznie, od 25 lutego br., wspiera darami Ukrainę. Pomoc jest świadczona także dla Ukraińców, którzy z powodu wojny znaleźli się w Płocku i diecezji: - Wydaliśmy do tej pory na te cele ponad 375 tysięcy zł - przekazują pracownicy Caritas.

Ukraine Ga5d543bd7 1280

- Caritas Diecezji Płockiej jako instytucja charytatywna nie ustaje w niesieniu pomocy mieszkańcom Ukrainy, którzy w obliczu działań wojennych pozostali w kraju. Skala zniszczeń i potrzeb jest niewyobrażalna. Zgodnie ze swoją wiedzą, kompetencjami, doświadczeniem, ale też z ogromnym zaangażowaniem niesiemy pomoc najbardziej potrzebującym. Na dary rzeczowe dla mieszkańców Ukrainy oraz Ukraińców mieszkających obecnie w Płocku i diecezji wydaliśmy 375 tysięcy 284 zł  - informują pracownicy Caritas w Płocku.

Z prowadzonej statystyki wynika, że od 25 lutego na Ukrainę wysłanych zostało 2 tysiące 206 paczek (waga od 18 do 20 kg): do Lwowa, Żytomierza, Charkowa. Były w nich głównie artykuły spożywcze, chemiczne i higieniczne, ale też dodatkowo na przykład odzież maskotki, słodycze. Do każdej paczki wkładane są też zapałki, podpałka i świece – w czasie wojny jest to podstawowy asortyment dla ludności ukraińskiej.

- W ramach akcji „Dzień Dziecka - Pudełko Szczęścia” przekazaliśmy na Ukrainę 48 dużych kartonów z artykułami spożywczymi, maskotkami, odzieżą, słodyczami czy książkami. Na miejscu w Płocku zapewniliśmy wyżywienie w postaci obiadów: wydaliśmy ich 5 tysięcy 865. Wydaliśmy 67 tysięcy 959 zł na cele bieżące, typu zapłata za recepty, pokrycie kosztów związanych z mieszkaniem czy ubezpieczeniem.  342 rodziny mieszkające w diecezji (jest to 876 osób) otrzymały od nas pomoc prawną i materialną. 5 rodzinom (czyli 13 osobom) zapewniliśmy mieszkanie, 3 osobom pracę, 4 osoby pomagają w ramach wolontariatu.   W razie potrzeby zapewniamy też pomoc medyczną - przekazuje Małgorzata Przemyłska z Caritas Diecezji Płockiej.

Od 21 marca br. pomoc świadczona jest w ramach utworzonego przez Caritas diecezjalną - Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Ukraińcy mogą liczyć m.in. na pomoc w załatwianiu spraw urzędowych związanych z pobytem na terytorium Polski (w tym nadawanie numeru Pesel), pomoc w zakresie świadczeń rodzinnych, załatwianie spraw w placówkach oświatowych i medycznych, tłumaczenie dokumentów z języka polskiego na język ukraiński i odwrotnie, pomoc w organizacji spraw codziennych, związanych z pobytem w Polsce.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę