Dekret o bł. Bolesławie Lament

Dekretem z dnia 15 listopada 2018 roku, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła na celebrowanie w Diecezji Płockiej w dniu 29 stycznia wspomnienia dowolnego bł. Bolesławy Lament, założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny (po wcześniejszym zniesieniu tego obchodu w Kalendarzu Liturgicznym dla diecezji polskich - por. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Płockiej na rok 2018-2019 s. 17-18). Zachęcamy do modlitwy, szczególnie w dniu 29 stycznia, przez wstawiennictwo tej Błogosławionej związanej tak mocno z naszą Diecezją (m.in. Ratowo i Mława). Pełny formularz mszalny znajduje się w Mszale Rzymskim, a teksty do Godziny Czytań - w Liturgii Godzin, Dodatek I, Teksty własne o świętych.

Lament1.jpg

Dekret o Bł . Bolesławie Lament