Diecezja płocka ma sześciu nowych księży

O tym, że święcenia kapłańskie należy przyjąć uczciwie i z wiarą, powiedział biskup płocki Piotr Libera do sześciu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, którzy 15 czerwca br. przyjęli święcenia kapłańskie w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku. W uroczystości uczestniczyły rodziny nowych księży, proboszczowie z ich rodzinnych oraz społeczność Seminarium.

_wi_cenia_2019.jpg

W czasie Eucharystii bp Piotr Libera zaznaczył, że „kapłaństwo nie jest tylko radosnym marszem o słonecznym poranku, wypełnionym śpiewem ptaków i blaskiem słońca”. Nawet święcenia nie obronią przed letniością i rutyną, nie uchronią przed upadkami i napadami szatana - jeśli święceń nie przyjmie się uczciwie i z wiarą, jeśli nie będzie współpracy z otrzymaną łaską, jeśli zapomni się o ciągłym trudzie „wzrastania w Miłości Chrystusowej”.

Przytoczył również słowa św. Pawła Apostoła „Caritas Christi urget nos…” - „Miłość Chrystusa przynagla nas...”. Miłość Chrystusa przynagla, by „być pomnymi” na nowość i wieczną świeżość Ewangelii.

Pasterz Kościoła płockiego podkreślił, że nowi księża będą spełniać posłannictwo samego Boga”. On będzie ich utwierdzał w Duchu, przez nich rozgrzeszał, jednał, karmił swoim słowem i Ciałem, przez nich przewiązywał stułą w sakramencie małżeństwa, namaszczał chorych, udzielał napomnień. Dostępują więc wielkiej godności.

Przypomniał też, że święcenia kapłańskie zostaną im udzielone w roku dziękczynienia Kościoła płockiego za beatyfikację Błogosławionych Płockich Biskupów: Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Leona Wetmańskiego. To też zobowiązuje, aby byli „pomni na to, że wkraczają w święty, blisko dziewięćsetpięćdziesięcioletni zaciąg kapłanów Mazowsza”.

- Zaciąg kapłanów - świadków, nierzadko także męczenników, wiernych tradycji Kościoła, wiernych papieżowi, posłusznych swojemu biskupowi, kochających Maryję jako swoją ziemską matkę, kobietę swojego życia. Kapłanów twardo stąpających po ziemi. Nie szukających nowinek. Wymagających, ale i miłosiernych, umiejących zapłakać ze swoimi wiernymi. Szanujących swoją sutannę. Siedzących twardo w konfesjonale. Dumnych z każdego powołania i ze swojego Seminarium – wymienił hierarcha.

W czasie Mszy św. bp Libera udzielił sześciu diakonom święceń prezbiteratu. Otrzymali je: Tomasz Bartczak z parafii św. Anny w Skrwilnie, Tomasz Gerek z parafii św. Jana Chrzciciela w Obrytem, Bogdan Kołodziejski z parafii św. Jakuba Apostoła w Płocku, Łukasz Rogowski z parafii św. Jana Kantego w Mławie, Leszek Jan Rutkowski z parafii św. Stanisława Kostki w Pułtusku, Sebastian Zalewski z parafii św. Jana Kantego w Mławie.

Za dokonanie aktu święceń oraz za doprowadzenie do nich podziękował ks. Bogdan Kołodziejski. Zwracając się w formie modlitwy do Pana Boga wyraził wdzięczność za to, że Bóg zaszczepił w nich wiarę, żeby nie zmarnowali życia, ale żyli dla Niego i każdego dnia zbliżali się do zbawienia; że wybaczał upadki i pomagał osiągać sukcesy, a oni nie wyobrażają sobie życia bez miłości Boga. Wszystko po to, by obdarować kapłaństwem, na które żaden z nowych księży przecież nie zasłużył.

- Wierzymy, że wyrazem naszej wdzięczności będzie nasze piękne i święte kapłańskie życie, o które będziemy walczyć dla Ciebie – zapewnił neoprezbiter.

Zgodnie z tradycją, w niedzielę nowo wyświęceni księża będą sprawowali w swoich rodzinnych parafiach tzw. prymicje, czyli pierwsze Msze św. po otrzymaniu święceń. W katedrze otrzymali także nominacje do swoich pierwszych parafii. Pracę duszpasterską jako wikariusze rozpoczną 22 sierpnia. Wcześniej pełnić będą zastępstwa wakacyjne.

Do sobotniego wydarzenia neoprezbiterzy przygotowywali się przez sześć lat formacji seminaryjnej. Opiekunem rocznika był ks. kan. dr Andrzej Leleń. W ubiegłym roku przyjęli święcenia diakonatu, a od września mieli praktykę katechetyczną w płockich szkołach. Święcenia kapłańskie poprzedziły 5-dniowe rekolekcje w sanktuarium maryjnym w Oborach, które poprowadził dla przyszłych księży ojciec duchowny w seminarium ks. Wojciech Kruszewski.

Podczas uroczystości święceń bazylikę katedralną na Wzgórzu Tumskim wypełniły tłumy. Byli to rodzice i rodziny nowych księży, proboszczowie z ich parafii pochodzenia oraz około 80 księży z całej diecezji, a także społeczność płockiego seminarium z rektorem ks. prał. dr. Markiem Jaroszem. Obecny był też kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił organista Michał Ogonowski i płocki kwartet Canzona.

Uroczystość była transmitowana przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej.