Diecezja płocka przekazała tysiąc dolarów na formację kleryków w Peru

Tysiąc dolarów na formację kleryków w seminarium duchownym w Iquitos w Peru przekazała diecezja płocka: - Środki pozyskiwane na ten cel z różnych źródeł nie pokrywają wszystkich potrzeb, dlatego każde dodatkowe wsparcie jest bardzo ważne – mówi ks. Paweł Sprusiński, kapłan diecezji płockiej, który pracuje na misjach w Peru.

Wizyta_nuncjusza_apostolskiego_niocola_girasoli_w_seminarium_2019.jpg

Opłacenie studiów kleryków w Iquitos w Peru, to realny problem. Wikariat Apostolski San José del Amazonas nie ma możliwości autofinansowania swych potrzeb.

- Rodziny kleryków w miarę możliwości uczestniczą w niewielkim stopniu w kosztach edukacji, natomiast wikariat opłaca czesne. W Peru formacja do kapłaństwa trwa osiem lat. Seminaria misyjne otrzymują wprawdzie wsparcie z różnych projektów m.in. Dzieła św. Piotra Apostoła, Adveniat, Kirche in Not, ale mimo to pozyskane środki nie pokrywają wszystkich potrzeb – mówi ks. Paweł Sprusiński, który od kilku lat pracuje na misjach w Peru.

Obecnie Wikariat Apostolski San José del Amazonas ma sześciu czynnych kleryków: czterech odbywa studia w Iquitos, a dwóch najstarszych kształci się na Uniwersytecie w Trujillo, aby uzyskać tytuł z teologii i pedagogiki. Za każdego z alumnów wikariat wnosi opłatę do seminarium w Iquitos w wysokości 1.400 soli, czyli około 425 dolarów. Obecnie koszt czesnego na cały rok za sześciu studentów wikariatu wynosi 25.500 dolarów.

Diecezja płocka zdecydowała się więc wesprzeć edukację seminarzystów kwotą w wysokości tysiąca dolarów, kierując się przekonaniem, że Kościół w Peru potrzebuje miejscowych kapłanów, znających od najmłodszych lat kulturę i tradycje swoich przodków.

W Wikariacie Apostolskim San José del Amazonas (św. Józefa) pracuje obecnie 8 misjonarzy z Polski: 5 misjonarek świeckich i 3 księży diecezjalnych. Wikariat położony jest w dorzeczu Amazonki i jej trzech wielkich dopływów: Napo, Putumayo i Yavari. Teren, który zajmuje ponad 150 tysięcy km kw., zamieszkuje około 190 tysięcy osób, w tym jedną trzecią stanowią Indianie z 15 różnych grup etnicznych. Na tym terenie Kościół katolicki posiada 16 placówek misyjnych. Do każdej misji przypisanych jest od 30 do 90 wiosek, często bardzo odległych od siebie.

Jedynymi szlakami komunikacyjnymi są rzeki. Mieszkańcy Amazonii i misjonarze przemieszczają się między miejscowościami używając barek, łodzi motorowych lub drewnianych łodzi z silnikiem. Na terenie porównywalnym z połową Polski posługuje jedynie 13 księży; tylko 3 z nich to miejscowi księża, inkardynowani do Wikariatu św. Józefa. Tylko 7 placówek misyjnych ma kapłana na stałe. Pozostałe ośrodki duszpasterskie są odwiedzane przez księży w miarę możliwość ekonomicznych i czasowych.