Diecezja płocka wsparła finansowo Kościół w Wenezueli

Kwotę 3 tysięcy euro przekazała diecezja płocka na wsparcie formacji duchowieństwa w diecezji Punto Fijo w Wenezueli: - Pomogliśmy bratniemu Kościołowi w Wenezueli w potrzebie – powiedział ks. Bogdan Zalewski, diecezjalny referent ds. misji.  

Logo Diecezja Płocka 4

Bp Carlos Aldredo Cabezas Mendoza, biskup diecezji Punto Fijo w Wenezueli zwrócił się z prośbą do bp. Piotra Libery o wsparcie finansowe formacji stałej duchowieństwa w tym kraju: rekolekcji duchowych, spotkań i szkoleń kapłańskich, kursów dla duchownych. W swoim liście napisał między innymi, że obecny kryzys społeczno-ekonomiczny, a także pandemia, dotykają bardzo miejscowego Kościoła.  

W odpowiedzi diecezja płocka przekazała na wspomniany cel kwotę 3 tysięcy euro: -  Wsparliśmy bratni Kościół w Wenezueli w potrzebie. Warto pamiętać, że pracowało tam trzech księży z naszej diecezji, a jeden z nich - ks. Henryk Czepczyński - został tam pochowany w 2011 roku – przypomniał ks. Bogdan Zalewski, diecezjalny referent ds. misji, były misjonarz w Wenezueli, a obecnie proboszcz parafii Rokicie.  

Kościół Płocki od wielu lat aktywnie wspiera misjonarzy z niego pochodzących, którzy pracują między innymi w Peru, Zambii, Jamajce i Brazylii. Biskup płocki Piotr Libera odpowiada także na prośby o różnorakie wsparcie dla diecezji w Europie. Żadna z takich próśb nie pozostaje bez odpowiedzi i reakcji. Tak było też w przypadku diecezji Punto Fijo w Wenezueli. Na misjach w tym kraju przez 15 lat pracował ks. Bogdan Zalewski, aktualnie diecezjalny referent ds. misji w diecezji płockiej.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę