Diecezja płocka wsparła zakup aparatu rentgenowskiego dla Pebas w Peru

Diecezja płocka przekazała 9 tysięcy dolarów na zakup aparatu rentgenowskiego dla Pebas w Peru. Środki te ostały przekazane za pośrednictwem ks. Pawła Sprusińskiego, który był misjonarzem w tym kraju. Jednocześnie nadal trwa zbiórka środków na sprzęt, który pomoże Peruwiańczykom w leczeniu chorych na Covid-19.

Cq5damthumbnailcropped1500844.jpeg

Diecezji płockiej za pomoc finansową ofiarowaną Kościołowi w Peru po raz kolejny podziękował bp José Javier Travieso Martín, CMF, wikariusz apostolski San José de Amazonas. Na terenie tego wikariatu pracował przez kilka lat ks. Paweł Sprusiński, kapłan diecezji płockiej: „Dziękujemy za kolejną pomoc materialną, która za jego pośrednictwem do nas dotarła: 5 tysięcy dolarów z diecezji oraz kolejne 4 tysiące dolarów pochodzące od kapłanów, świeckich i różnych parafii, przeznaczone na zakup aparatu rentgenowskiego dla Pebas” - wymienił biskup z dalekiej Amazonii.

Wymienione środki zostały przekazane za pośrednictwem ks. Pawła Sprusińskiego, kapłana diecezji płockiej, który pracował na misji w Pebas, a od niedawna jest administratorem parafii Janowo. Ks. Sprusiński w Peru był proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia w Pebas, należącego do Wikariatu Apostolskiego św. Józefa w Amazonii Peruwiańskiej. Pebas jest około 4-tycięcznym miasteczkiem na prowincji. Na terenie całej gminy, terytorialnie zbliżonej do diecezji płockiej, mieszka około 16 tysięcy osób.

Ks. Paweł Sprusiński dobrze zna problemy, z jakimi zmagają się w Peru osoby chore na Covid-19: „Aparat rentgenowski jest potrzebny w leczeniu Covid-19. Wiadomo, że test na tę chorobę jest bardzo drogi, a zbadanie pacjenta za pośrednictwem takiego aparatu umożliwi właściwą diagnozę. Trzeba też widzieć, że mieszkańcy Pebas w Amazonii Peruwińskiej mają utrudniony dostęp do szpitalu w dużym mieście: podróż do miasta Iquitos trwa pięć godzin rzeką szybką motorówką. Tylko w Iquitos znajdują się respiratory, które pomagają najbardziej chorym” – podkreśla były misjonarz.   

Jednocześnie dodaje, że wciąż brakuje około 5 tysięcy dolarów na zakup aparatu Rtg, którego łączna cena wynosi 30 tysięcy dolarów. Zbiórka trwa w różnych krajach na świecie, zależnie od kontaktów i możliwości misjonarzy, którzy pracują w Pebas. Polacy, którzy chcieliby ją wesprzeć, mogą kontaktować się z ks. Pawłem Sprusińskim: tel. 510-512-589.

Diecezja płocka już kilkukrotnie wspierała finansowo misjonarzy w Pebas. Wsparcie zakupu aparatu rentgenowskiego w wysokości 9 tys. dolarów, jest wyrazem solidarności z najbiedniejszymi Peruwiańczykami, którzy mają też utrudniony dostęp do leczenia szpitalnego. 

Peru w Ameryce Południowej to kraj, który dotkliwie doświadcza pandemii koronawirusa. Sytuacja jest tam bardzo trudna, brakuje lekarzy i pielęgniarek, a chorych przybywa. Ponadto lekarstwa na Covid-19 są tam kilkukrotnie droższe niż w Polsce. Śmiertelność z powodu Covid-19 w Peru należy do najwyższych na świecie.

Agradecimiento -a -Obispo -de -Plock -nov -2020

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę