Diecezjalny Dzień Odnowy w Duchu Świętym w Płońsku

- Być może już wielokrotnie składaliście swoje życie w ręce Jedynego Pana i Zbawiciela. Ważne, żeby to oddanie przełożyło się na codzienne wybory - powiedział ks. biskup Piotr Libera 4 czerwca 2022 r. w Płońsku, podczas Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Przekazał też uczestnikom informację o swojej rezygnacji z urzędu biskupa płockiego, z powodów zdrowotnych. 

Płońsk, Parafia Pw. Św. Maksymiliana Kolbego (1)

Diecezjalny Dzień Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym odbył się w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku. Mszy św. koncelebrowanej z udziałem przedstawicieli wspólnot z diecezji przewodniczył bp Piotr Libera.

W wigilię Zesłania Ducha Świętego podziękował uczestnikom Mszy św. za to, że w głoszeniu Ewangelii człowiek zawsze jest wolny, w każdych warunkach i okolicznościach. Podziękował za to, że zdali egzamin z jej głoszenia pośród wielu ograniczeń w czasie pandemii.

Hierarcha podziękował też za kreatywność, cierpliwe trwanie, modlitwę i wierność wspólnotom, które z czasu ograniczeń ostatecznie wyszły umocnione. Stało się tak również dzięki posłuszeństwu Pasterzom Kościoła. To potwierdziło autentyczność charyzmatów rozeznawanych dzięki posłudze uświęcania i pasterzowania, jaką Chrystus powierzył biskupom odpowiedzialnym za wspólnotę.

- Nie wiemy co nam przyniesie przyszłość, ta bliska i ta daleka. Ogień krwawej wojny za naszą wschodnią granicą płonie już sto jeden dni i wciąż nie gaśnie. Przeciwnie, wydaje się grozić rozszerzeniem tego pożaru nienawiści. Tym żarliwiej błagajmy o wylanie ognia Ducha Miłości, abyśmy okazali się w momencie próby godni godziny naszego świadectwa – poprosił bp Libera.

Powiedział, że trzeba podjąć wysiłek nauki autentycznej kontemplacji, prosząc równocześnie o tę łaskę: - Być może już wielokrotnie składaliście swoje życie w ręce Jedynego Pana i Zbawiciela. Ważne, żeby to oddanie przełożyło się na codzienne wybory, również w dziele ewangelizacji połączonej z kontemplacją: actio et contemplatio. Jezus nas wtedy poprowadzi i to ze słuchania Ducha Świętego będą rodzić się podejmowane przez nas inicjatywy – wyraził nadzieję biskup.

Dodał, że to obroni także przed złudzeniami, przed mirażami, przed podstępami złego ducha, który do dziś chętnie przebiera się w szaty „anioła światłości”. Uważanie się za „pustelnika”, przy równoczesnym braku elementarnej pokory, wywołuje wielki zamęt w duszach, „rodzi niepokój i podziały wśród uczniów Jezusa”.

Katechezy wygłosił ks. Artur Potrapeluk, przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy. Zatytułował je : „Zobaczyć, usłyszeć i pójść za Bożym wezwaniem” oraz „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami”: - Chrońmy się od posługi charyzmatycznej bez posługi apostolskiej – przestrzegł gość pochodzący z archidiecezji lubelskiej. Zwrócił też uwagę na konieczność dawania świadectwa życia i potrzebę wychodzenia z charyzmatami i ewangelizacją do wiernych.

W programie spotkania w Płońsku była też między innymi Godzina uwielbienia Bożego Miłosierdzia (o 15.00), adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia, możliwość spowiedzi oraz agapa.

W Diecezjalnym Dniu Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, które odbyło się po dwuletniej przerwie, uczestniczyło około 200 osób ze wspólnot w diecezji, towarzyszyło im 13 księży, związanych z Odnową.

Dwie ze wspólnot obchodziły jubileusz działalności: Wspólnota Miłosierdzie przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku 30-lecie, a Wspólnota Dobrego Pasterza przy parafii św. Józefa w Ciechanowie 25-lecie.

Aktualnie w diecezji płockiej działają 22 wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Koordynatorem diecezjalnym ruchu jest ks. Adam Brzeziński, proboszcz parafii św. Floriana w Chamsku, natomiast koordynatorem świeckim jest Włodzimierz Rycharski z parafii św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu.

Doroczny Diecezjalny Dzień Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym stanowi podsumowanie minionego roku działalności, poza tym wspólnoty otrzymują wytyczne do dalszej formacji. Latem członkowie Odnowy będą mogli uczestniczyć w rekolekcjach w Licheniu, a we wrześniu w płockim Centrum „Studnia”.