Do parafii Szyszki wprowadzono relikwie św. Bartłomieja Apostoła

- Św. Bartłomiej Apostoł wybrał drogę z Jezusem i bez reszty Go naśladował – bez półśrodków, kompromisów, ustępstw na rzecz wygodnego życia czy kłamstwa – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Szyszkach. Parafia uroczyście przyjęła relikwie patrona, które pochodzą z Rzymu.

Szyszki Relikwie
plock.gosc.pl

Bp Mirosław Milewski dokonał uroczystego wprowadzenia relikwii św. Bartłomieja Apostoła do parafii Szyszki. Są to relikwie pierwszego stopnia – z kości, zostały przywiezione z Rzymu. Relikwie umieszczono w misternym relikwiarzu, który ufundowali członkowie parafialnego oddziału Akcji Katolickiej. Stałym miejscem relikwii jest boczny ołtarz św. Bartłomieja.

W homilii bp Milewski zaznaczył, że Jezus wybrał Bartłomieja do grona dwunastu niemal bez zastanowienia: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu!” (J 1,47) - powiedział na jego widok, uznając w Bartłomieju człowieka uczciwego i szczerego.

Bartłomiej też szybko zrozumiał, Kogo naprawdę spotkał, więc wyznał: „Rabbi, Tyś jest Syn Boży, Tyś jest król izraelski” (J 1,49). Odtąd stał się towarzyszem Jezusa, naocznym świadkiem Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Umarł za wiarę jako męczennik, prawdopodobnie w roku 71, w Armenii, gdy nie zgodził się na oddawanie czci wymyślonym bożkom.

- Dlaczego chcieliście mieć u siebie tę symboliczną cząstkę św. Bartłomieja? Ponieważ patron z nieba o niebie nam przypomina. Relikwie pozwalają ludziom na przekroczenie progu świata widzialnego i dotknięcie świata wiecznego. Relikwie w parafii stanowią zachętę do naśladowania heroizmu ludzi świętych – głosił biskup.

Dodał, że święci nie przemijają, ale wskazują, jak wiernie dźwigać codzienny krzyż, jak zmagać się z grzechem, jak pokonywać słabości. Święci pokazują, że zasługiwanie na niebo, zaczyna się już na ziemi, tu i teraz. Obecność relikwii zobowiązuje, domaga się chrześcijańskiego świadectwa i szlachetnego życia.

- Św. Bartłomiej był radykalny. Wybrał drogę z Jezusem i bez reszty Go naśladował - bez półśrodków, kompromisów, ustępstw na rzecz wygodnego życia czy kłamstwa. Dobrze, że jest z wami w znaku relikwii. Będzie wam przypominał i uczył życia, w którym Ewangelia nadaje mu sens i właściwy kierunek – uważał kaznodzieja.

Sprowadzenie do parafii Szyszki relikwii św. Bartłomieja Apostoła było inicjatywą proboszcza ks. kan. dr. Bogdana Adamowicza: - W każdą pierwszą niedzielę miesiąca w naszym kościele parafialnym odmawiana jest litania do św. Bartłomieja Apostoła. Sprowadzenie jego relikwii było potrzebą serca. Daje nadzieję na zmiany. Mamy zamiar utworzyć w parafii Chorągiew Rycerzy Jana Pawła II, która będzie opiekować się tymi relikwiami - zapowiedział duszpasterz.

Parafia pw. św. Bartłomieja w Szyszkach (dekanat pułtuski) została utworzona prawdopodobnie w XV wieku przez biskupa płockiego Jakuba z Korzkwi. Pierwszy kościół parafialny był wzmiankowany w roku 1449. Obecna świątynia zbudowana została w latach 1887-1899. Konsekrował ją w roku 1909 biskup płocki bł. Antoni J. Nowowiejski. Parafia liczy około 1900 wiernych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę