„Dobra dawka duchowych spraw” – rekolekcje wielkopostne KSM DP

W ostatni weekend, w dniach 29-31 marca br. odbyły się rekolekcje wielkopostne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej. W płockiej Studni spotkała się młodzież z oddziałów KSM z całej diecezji. Tegoroczne rekolekcje odbyły się w jednym terminie dla dwóch grup wiekowych: młodzieży z podstawówki, gimnazjów, szkół średnich oraz dla młodzieży studiującej i pracującej.

Ks_rekolekcje_wielki_post_2019.jpg

Rekolekcje poprowadzili ks. Jacek Prusiński - przewodnik Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę dla grupy młodszej oraz ks. kan. ppor. Józef Błaszczak proboszcz parafii pw. św. Anny w Strzegowie dla grupy starszej.

W piątkowy wieczór po wieczorze zapoznawczym i kolacji uczestnicy spotkali się na Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Jacek Prusiński. Podczas Mszy Świętej ks. Jacek skierował do młodych pytanie: „musicie się zastanowić dlaczego tutaj jesteście i co sprawiło, że tego potrzebujecie?” Jednocześnie ks. Prusiński przywitał młodych na rekolekcjach i określił je jako „dobrą dawkę duchowych spraw”, której w głębi serca potrzebuje każdy z nas. „Musimy wciąż szukać: dobrej książki, spowiedzi, dobrych relacji. Nie wolno nam przywyknąć do chodzenia do kościoła czy modlitwy. Należy szukać czegoś „ekstra”, żeby nie zesztywnieć w wierze i jej nie stracić.” Tuż po Mszy Świętej rozpoczęła się Droga Krzyżowa. Uczestnicy w pełnym skupieniu rozważali drogę Jezusa na Golgotę.

Fotorelacja @ksm.diecezji płockiej

Kolejny dzień rozpoczął się porannymi modlitwami. Zaraz po śniadaniu młodzi udali się na pierwszą konferencję. Ks. Józef Błaszczak zadał KSMowiczom z grupy starszej wiele pytań, m.in.: „czy posiadacie żywą wiarę w Ducha Świętego? I czy kierujecie się Darami Ducha Świętego?”
Ksiądz Józef podkreślił, że wiara nie może być tylko patrzeniem i wzdychaniem ku Górze. „Musisz chcieć zbierać wiedzę o Bogu i dzięki temu każdego dnia pogłębiać swoją wiarę” – ciągnął ks. Błaszczak.

Podczas konferencji uczestnicy wraz z księdzem rekolekcjonistą omówili czym są Dary Ducha Świętego i w jaki sposób powinniśmy je rozumieć. Jak mówił ks. Błaszczak: „dar umiejętności to właściwie umiejętność widzenia siebie w innej perspektywie, to zdolność wyzwolenia się ze słabości. Natomiast dar bojaźni Bożej to nie strach, a poczucie bezpieczeństwa i szacunku do Pana Boga.”

Po konferencji młodzi spotkali się w grupach dzielenia, by w mniejszym gronie rozważać słowa wypowiedziane przez rekolekcjonistów. KSMowicze zastanawiali się nad wieloma pytaniami, m.in.: jaka jest twoja relacja z Bogiem? Czy widzisz i odczuwasz Jego miłość? Kim jest dla ciebie Duch Święty? Czy w modlitwie prosisz o Jego Dary? Czy potrafisz bronić kościoła?

Po Mszy Świętej i obiedzie młodzi ponownie spotkali się na konferencjach i w grupach dzielenia. Wieczorem uczestnicy zebrali się kaplicy, by rozpocząć całonocną adorację Najświętszego Sakramentu. Wtedy nadszedł także czas na skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, z którego skorzystało wielu młodych.

W niedzielę KSMowicze wzięli udział w konferencji, a następnie na wspólnym podsumowującym spotkaniu z księżmi rekolekcjonistami. Prowadzący odpowiedzieli także na wiele pytań, które młodzi mogli zadawać przez cały weekend poprzez zapisywanie ich na przygotowanych wcześniej kartkach.
Po Mszy Świętej oraz wspólnym obiedzie KSMowicze rozjechali się do domów.

W rekolekcjach udział wzięło ponad 50 osób pochodzących z parafii w: Grudusku, Lipowcu Kościelnym, Mławie (par. pw. św. Stanisława BM), Płocku (par. pw. św. Wojciecha), Płońsku (par. pw. św. Michała Archanioła), Przewodowie, Pułtusku (par. pw. św. Stanisława Kostki), Radzanowie, Sońsku, Strzegowie, Wyszogrodzie, Zielonej Ciechanowskiej.

Magdalena Karpińska
Rzecznik Zarządu KSM DP

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę