„DobraNoc w Farze” dla zapracowanych wiernych w Płocku

Adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa w ciszy i możliwość spowiedzi, składa się na inicjatywę pod nazwą „DobraNoc w Farze”. Modlitewne spotkania w ciszy odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca: - To okazja do modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu dla wszystkich, którzy dopiero wieczorem mogą wstąpić do kościoła – mówi ks. kan. dr Jarosław Kamiński, proboszcz parafii farnej  w Płocku.

Dobranoc Fara

„DobraNoc w Farze” odbywa się w Farze na płockim Starym Mieście w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w godzinach 19:00-22:00. Do kościoła mogą wtedy przyjść wszyscy, którzy chcą w ciszy klęknąć i adorować Najświętszy Sakrament, a przy okazji także być może przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

- W ciągu dnia często jesteśmy zabiegani, mamy do załatwienia wiele spraw. W tym jednym dniu w tygodniu możemy dać się dotknąć Jezusowi, który w ciszy i sakramentach pragnie dotknąć naszego serca. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w niemal ciszy, towarzyszy mu jedynie spokojna muzyka chorału gregoriańskiego. To także dobry moment, kiedy można klęknąć do konfesjonału, aby się wyspowiadać. Spotkanie z Jezusem może mieć bardzo osobisty charakter - zachęca do udziału w „DobrejNocy w Farze” proboszcz ks. kan. dr Jarosław Kamiński.

Aby wszystkie podjęte w tej parafii inicjatywy przyniosły oczekiwany, duchowy skutek, za wspólnotę codziennie modlą się karmelitanki bose z Kodnia. Parafia znajduje się więc „Pod Parasolem Modlitwy”. Jest to modlitwa w intencji księży, pracowników świeckich i całej parafii. Niejako w rewanżu w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 12:00 w kościele sprawowana jest Eucharystia w intencji karmelitanek.

- Każde podejmowane działanie, jeśli nie zostanie omodlone, nie będzie miało sensu – uważa duszpasterz. - Modlitwa karmelitanek, to swoisty „parasol modlitwy” nad nami. Wierzę, że modlitwa sióstr klauzurowych wyprosi dla nas u Boga potrzebne łaski i stanie się duchowym mostem miedzy nami. W miarę możliwości będziemy także wspierać materialnie tę kontemplacyjną wspólnotę – dodaje ks. Jarosław Kamiński.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę