Dom Leonianum - Piękne życie! w Sikorzu bezpieczny dla pensjonariuszy

Dom Leonianum - Piękne życie! w Sikorzu koło Płocka, prowadzony przez diecezję płocką, funkcjonuje niemal tak samo, jak przed pandemią: - Nasi podopieczni mają zapewnioną jak najlepszą opiekę. Działamy pod pewnymi rygorami, ale w obecnej sytuacji jest to konieczne – mówi ks. Łukasz Nowak, dyrektor Domu Leonianum.

Leonianum2news.jpg

Jak donoszą media, ogniska zapalne koronawirusa, to dziś przede wszystkim szpitale, domy pomocy społecznej i domy opieki. Jedną z takich placówek prowadzi diecezja płocka w Sikorzu, jest to Dom Leonianum – Piękne życie! Jego dyrektor ks. Łukasz Nowak przekazał, że konieczne było wprowadzenie pewnych rygorów, ale dzięki temu mieszkańcy są bezpieczni.

- Od 12 marca drzwi naszego domu zostały zamknięte dla odwiedzających. Rodziny mają kontakt ze swoimi seniorami jedynie przez telefon. Nikt poza pracownikami nie może wejść na teren Leonianum. To konieczne względy bezpieczeństwa – informuje duchowny.

Od czasu ogłoszenia stanu epidemii w kraju, do domu przyjęto jedynie dwie nowe osoby, którym po pobycie w szpitalu rodzina nie była w stanie zapewnić odpowiedniej opieki. Obie musiały jednak przejść 14-dniową kwarantannę: - Nasz personel  tym niełatwym czasie stanął na wysokości zadania. Obecnie musi wykazywać się większą cierpliwością, ponieważ obecna  sytuacja w kraju i na świecie jest też niełatwa dla funkcjonowania naszych seniorów – dodaje ks. Łukasz Nowak.

Dom Leonianum – Piękne życie! jest placówką dla seniorów, prowadzoną przez diecezję płocką. Powstał w 2018 r. w zmodernizowanych obiektach po Szkołach Katolickich (przeniesionych do Płocka); zajmuje 6 tys. m kw. powierzchni użytkowej. Składa się z trzech części: Domu Seniora, Domu Dziennego Pobytu oraz części rehabilitacyjnej. W obiekcie znajdują się też trzy sale konferencyjno-bankietowe.

Aktualnie w Domu Seniora Leonianum przebywa 61 podopiecznych. Domem zarządza Fundacja „Leonianum – Piękne życie!”, stworzona z myślą o seniorach. Swoją nazwę wzięła ona od imienia patrona, którym jest bp Leon Wetmański, błogosławiony męczennik II wojny światowej, którego pasją była praca charytatywna.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę