Droga Krzyżowa w intencji pokoju

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego Koło Parafialne Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej im. błogosławionych Biskupów Męczenników w parafii pw. św. Józefa w Płocku zorganizowało Drogę Krzyżową w intencji pokoju. Uczestnicy rozważając poszczególne stacje męki Pana Jezusa przeszli Wzgórzem Tumskim od kościoła farnego do katedry.

Jesus Gba6572b39 640

„Chcemy wychodzić z modlitwą w przestrzeń publiczną, aby dawać świadectwo naszej wiary. W październiku zorganizowaliśmy różaniec dziękczynny za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, teraz patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie modliliśmy się o pokój” – mówi Anna Byszewska, prezes koła SRKDP przy parafii pw. św. Józefa, jedna z inicjatorek wydarzenia.

Uczestnicy wyruszyli z płockiej Fary niosąc ze sobą krzyż bł. abp. A. J. Nowowiejskiego, który miał w Obozie Koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie. Ten krzyż/relikwia jest również niemym świadkiem czasów ostatniej wojny światowej, a przede wszystkim niezłomniej wiary Arcybiskupa Antoniego, który nie zgodził się na jego znieważanie narażając się na okrutne pobicie przez niemieckiego oprawcę. Krzyż ten ocalał zabrany ze śmietnika przez więźniarkę Wandę Kołakowską i jest przechowywany jako niezwykle cenna pamiątka w Muzeum Diecezjalnym w Płocku.

W rozważaniach pasyjnych członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przypomnieli kilka tragicznych obrazów obozowego życia Biskupa Płockiego ze swoimi kapłanami. Modlitwa, której przewodniczył asystent diecezjalny stowarzyszenia ks. dr Wojciech Kućko, zakończyła się w Bazylice Katedralnej wspólnym odmówieniem Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

W modlitewnym spotkaniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, rycerze św. Jana Pawła II, przedstawiciele innych wspólnot katolickich oraz mieszkańcy Płocka.

dr Witold Wybult
prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Diecezji Płockiej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę