Droga Krzyżowa w podpłockiej „Antoniówce”

Biskup płocki Szymon Stułkowski wziął udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. Antoniego J. Nowowiejskiego w Brwilnie koło Płocka (18 marca br.): - Każdy z was na swój sposób doświadcza krzyża. Wasz patron bł. Antoni Julian Nowowiejski też przeszedł swoją drogą krzyżową - zwrócił się do uczestników spotkania modlitewnego.

Droga krzyżowa brwilno
plock.gosc.pl

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbyło się na powietrzu, w sąsiedztwie DPS, na tle okazałej, starej ,,Antoniówki”, czyli zabytku z początku XX wieku. Mieszkańcy domu wcielili się w bohaterów - świadków Męki Pana Jezusa. Jezusowi m.in. towarzyszyła Maryja, Weronika, Szymon, Józef z Arymatei i żołnierze. Mieli na sobie odpowiednie stroje oraz charakteryzację   

- Idziemy z Jezusem Jego krzyżową drogą. Tę drogę bardzo konkretnie przeszedł także wasz błogosławiony patron Antoni Julian. Każdy na swój sposób doświadcza krzyża, także mieszkańcy tego domu – powiedział biskup płocki Szymon Stułkowski, który po raz pierwszy gościł w podpłockim domu.

Dodał, że na tej drodze trzeba prosić aby „łatwiej było trzymać krzyże życia, wzajemnie sobie w tym pomagać”. Na zakończenie nabożeństwa, już w kaplicy DPS, podziękował mieszkańcom za pięknie wykonane witraże, które pokazały, w jaki sposób przeżywają oni swoją wiarę, swoje spotkania z Panem Jezusem. Był też wdzięczny za to, że nabożeństwu towarzyszyła okazała oprawa artystyczna.

Wspólnie z podopiecznymi w Drodze Krzyżowej uczestniczyła też dyrektor placówki Joanna Siemiątkowska, kapelan ks. Krzysztof Szuliński, proboszcz parafii Brwilno ks. Witold Zembrzuski oraz zaproszeni goście.

Oprawę muzyczną zapewnił Chór DPS w Brwilnie z Beatą Jasińską na czele.

Dom Pomocy Społecznej im. bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego, popularnie nazywany „Antoniówką”, to miejsce pobytu 140 niepełnosprawnych, dorosłych osób. Pracuje w niej około 80 osób. Sam budynek, to oryginalna, drewniana, piętrowa budowla, położona na skarpie wiślanej, w parku, w sąsiedztwie dużego kompleksu leśnego - Rezerwatu Brwilno. Fundatorem powstałego w latach 1926/1927 obiektu był bł. abp Antoni J. Nowowiejski, biskup płocki w latach 1908-1941, zamęczony przez Niemców w obozie w Działdowie.

Od imienia arcybiskupa pochodzi nazwa miejsca - „Antoniówka” - przeznaczonego na ośrodek wypoczynkowy duchowieństwa i kleryków płockiego seminarium duchownego. Lubił w nim wypoczywać zarówno arcybiskup, jak i jego biskup pomocniczy bł. bp Leon Wetmański (również zginał w Działdowie). Obaj troszczyli się nie tylko o wychowanie duchowe i intelektualne, ale też o zdrowie fizyczne przyszłych kapłanów płockiego Mazowsza.

W czasie wojny budynek przejęli Niemcy, urządzając w nim specjalny ośrodek, prowadząc tam szkolenia w zakresie walki z partyzanami. Budowla przeszła wtedy szereg modernizacji (wybudowano kominy, piece, kanalizację). Po wojnie w zabytkowym budynku umiejscowiono Dom Pomocy Społecznej, który do tej pory korzysta z części jego pomieszczeń (w 2001 r. DPS przeniesiono do nowo wybudowanego obiektu).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę