Duszpasterz do strażaków: poświęcacie dla innych zdrowie i życie

- Wasza służba jest aktem miłości bliźniego. Poświęcacie dla innych zdrowie, a nawet życie - zwrócił się do strażaków ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, duszpasterz strażaków w diecezji płockiej. Uczestniczył w uroczystości nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie (30 września br.).

871D1841 E5A7 4F49 AEE6 6B2C9AE8DE88

Mszy św. w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gostyninie przewodniczył ks. mł. bryg. Jerzy Sieńkowski, kapelan strażaków na Mazowszu. Kazanie wygłosił ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, duszpasterz strażaków w diecezji płockiej.

- „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13) - te słowa Jezusa Chrystusa dotyczą was, strażaków, którzy z poświęceniem pomagają innym. Wasza służba jest aktem miłości bliźniego. Pokazuje wasze poświęcenie, bo wiadomo, że żaden idealny sprzęt nie zastąpi człowieka. To człowiek - strażak - jest najbardziej podczas akcji narażony na niebezpieczeństwa. Coraz częściej docierają do nas informacje o śmierci strażaków, a na strażnicach zaczęły pojawiać się już tablice pamięci - powiedział kaznodzieja.

Ks. Andrzej Zakrzewski odniósł się też do okoliczności spotkania. Podkreślił, że „sztandar jest streszczeniem wszystkiego, co jest ważne i czemu warto służyć”. Sztandar nie jest po to, aby znajdował się w gablocie, ale ma być używany: - Sztandar dla jednych będzie wyrzutem sumienia, a innych będzie mobilizował do działania. Sztandar trzeba kochać, szanować, bronić. On jest znakiem jedności jednostki – zaakcentował duszpasterz.

Po Mszy św. pododdziały i poczty sztandarowe przemaszerowały przed Ratusz, gdzie odbył się uroczysty apel, poświęcenie i nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie, wręczenie listów gratulacyjnych wyróżniającym się strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych. Obecni na uroczystości kapelani poświęcili także dwa samochody bojowe: dla PSP Gostynin i OSP Lucień.

Wśród uczestników spotkania był między innymi st. bryg. Artur Gonera, zastępca komendanta  Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Mariusz Ostrowski, komendant powiatowy KP PSP w Gostyninie, ks. kan. Andrzej Rutkowski, kapelan strażaków w powiecie gostynińskim i ks. kan. Krzysztof Jończyk, proboszcz parafii św. Marcina w Gostyninie.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę