Duszpasterz harcerzy: od bł. Stefana W. Frelichowskiego czerpmy siły do krzewienia idei harcerskich

W Płocku odbył się 9. Zjazd Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego (3 grudnia br.). Ks. Mariusz Majczak, duszpasterz harcerek i harcerzy w diecezji płockiej przypomniał uczestnikom spotkania postać patrona bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego: - Od naszego patrona powinniśmy czerpać siły w podejmowanych wysiłkach na rzecz krzewienia idei harcerskich - zwrócił się do harcerzy delegat biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego na to spotkanie.

7D7C88A4 DCA3 46AC 8718 89C4BBA28AD1

Ks. Mariusz Majczak, diecezjalny duszpasterz harcerek i harcerzy przypomniał druhnom i druhom ZHP z Mazowsza postać bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego (1913-1945), który zmarł na tyfus w obozie Dachau, pomagając chorym księżom. Jest on patronem harcerzy.  

- Bł. Stefan Wincenty Frelichowski, mimo trudów wojny i pobytu w obozach, był człowiekiem, który potrafił prawdziwie czuwać z uśmiechem na twarzy, mimo okropności,jakie go spotykały. Jego czuwanie polegało na bliskości z tymi, wśród których aktualnie był – przypomniał duszpasterz.

Życzył wszystkim osobom, które przyjęły na zjedzie odznaczenia, by od patrona czerpali siły w podejmowanych wysiłkach na rzecz krzewienia idei harcerskich oraz aby byli pełni radości, tak jak bł. S.W. Frelichowski, gdy działał w harcerstwie.

- Czas Adwentu jest mierzeniem się z zadaniami i sytuacjami, jakie nam się przytrafiają. Jednak wraz z Maryja patrzymy w przyszłość z optymizmem, bo Zbawiciel jest rozwiązaniem naszych zmartwień i wewnętrznym pokojem – zaznaczył ks. Mariusz Majczak.

9. Zjazd Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Wł. Broniewskiego odbył się w auli LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku, z udziałem 59 delegatów z 25 hufców. Harcerze podsumowali minioną kadencję, wręczyli podziękowania i odznaczenia instruktorom za służbę oraz  gościom – przyjaciołom harcerzy za czteroletnią współpracę.

Zjazd udzielił absolutorium wszystkim członkom ustępującej Komendy Chorągwi i wybrał nową Komendę Chorągwi. Komendantem Chorągwi Mazowieckiej ZHP na kolejną, czteroletnią kadencję został hm. Cezary Supeł.

Przewodniczącym Rady Chorągwi Mazowieckiej ZHP został hm. Robert Konarski (Hufiec Żyrardów). Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano hm. Józefa Chmielewskiego (Hufiec Sierpc). Na czele Sądu Harcerskiego stanął hm. Sławomir Szałkucki (Hufiec Sierpc).

Harcerze należący do Chorągwi Mazowieckiej ZHP włączyli się w organizację ingresu bp. Szymona Stułkowskiego do bazyliki katedralnej płockiej w dniu 26 listopada, zapewniając zabezpieczenie medyczne siłami Harcerskiego Zespołu Ratowniczego OSP.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę