Duszpasterz harcerzy: od bł. Stefana W. Frelichowskiego czerpmy siły do krzewienia idei harcerskich

W Płocku odbył się 9. Zjazd Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego (3 grudnia br.). Ks. Mariusz Majczak, duszpasterz harcerek i harcerzy w diecezji płockiej przypomniał uczestnikom spotkania postać patrona bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego: - Od naszego patrona powinniśmy czerpać siły w podejmowanych wysiłkach na rzecz krzewienia idei harcerskich - zwrócił się do harcerzy delegat biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego na to spotkanie.

7D7C88A4 DCA3 46AC 8718 89C4BBA28AD1

Ks. Mariusz Majczak, diecezjalny duszpasterz harcerek i harcerzy przypomniał druhnom i druhom ZHP z Mazowsza postać bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego (1913-1945), który zmarł na tyfus w obozie Dachau, pomagając chorym księżom. Jest on patronem harcerzy.  

- Bł. Stefan Wincenty Frelichowski, mimo trudów wojny i pobytu w obozach, był człowiekiem, który potrafił prawdziwie czuwać z uśmiechem na twarzy, mimo okropności,jakie go spotykały. Jego czuwanie polegało na bliskości z tymi, wśród których aktualnie był – przypomniał duszpasterz.

Życzył wszystkim osobom, które przyjęły na zjedzie odznaczenia, by od patrona czerpali siły w podejmowanych wysiłkach na rzecz krzewienia idei harcerskich oraz aby byli pełni radości, tak jak bł. S.W. Frelichowski, gdy działał w harcerstwie.

- Czas Adwentu jest mierzeniem się z zadaniami i sytuacjami, jakie nam się przytrafiają. Jednak wraz z Maryja patrzymy w przyszłość z optymizmem, bo Zbawiciel jest rozwiązaniem naszych zmartwień i wewnętrznym pokojem – zaznaczył ks. Mariusz Majczak.

9. Zjazd Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Wł. Broniewskiego odbył się w auli LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku, z udziałem 59 delegatów z 25 hufców. Harcerze podsumowali minioną kadencję, wręczyli podziękowania i odznaczenia instruktorom za służbę oraz  gościom – przyjaciołom harcerzy za czteroletnią współpracę.

Zjazd udzielił absolutorium wszystkim członkom ustępującej Komendy Chorągwi i wybrał nową Komendę Chorągwi. Komendantem Chorągwi Mazowieckiej ZHP na kolejną, czteroletnią kadencję został hm. Cezary Supeł.

Przewodniczącym Rady Chorągwi Mazowieckiej ZHP został hm. Robert Konarski (Hufiec Żyrardów). Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano hm. Józefa Chmielewskiego (Hufiec Sierpc). Na czele Sądu Harcerskiego stanął hm. Sławomir Szałkucki (Hufiec Sierpc).

Harcerze należący do Chorągwi Mazowieckiej ZHP włączyli się w organizację ingresu bp. Szymona Stułkowskiego do bazyliki katedralnej płockiej w dniu 26 listopada, zapewniając zabezpieczenie medyczne siłami Harcerskiego Zespołu Ratowniczego OSP.