Dwie tony żywności dla Polaków na Wileńszczyźnie

Pomoc polskim rodzinom z terenów Wileńszczyzny stała się dla Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” stałym punktem corocznego planu działania. Tegoroczne wsparcie było możliwe dzięki darowiźnie Fundacji ENEA z Poznania. Koordynatorem wydarzenia był Adam Modliborski – wiceprezes fundacji i pomysłodawca całego przedsięwzięcia.

Paka Dla Rodaka 2022

Zarząd fundacji przed wyjazdem na Wileńszczyznę zorganizował konferencję prasową, podczas której głos zabrał m.in. minister Maciej Małecki z Ministerstwa Aktywów Państwowych, który powiedział: „To nasz serdeczny obowiązek, aby pomagać Polakom na Wschodzie. Do akcji włącza się Fundacja Enea, ale zachęcam również inne podmioty do podobnego gestu na rzecz rodaków”.

Ponad 2 tony paczek zostało przygotowane przez członków zarządu fundacji we współpracy z blisko 30-osobową grupą wolontariuszy, a następnie zapakowane na samochód ciężarowy. Konwój do Solecznik wyruszył w dn. 24 listopada 2022 r., aby we współpracy ze Wspólnotą Miłosierdzia Bożego, której  przewodniczy Tadeusz Romanowski, przekazać przygotowane paczki najbardziej potrzebującym.

„Podarki, jak zwykli mówić nasi rodacy o wszelkich prezentach, zawieźliśmy do polskich rodzin zamieszkujących rejon solecznicki. W tym roku udało się nam przygotować 240 paczek żywnościowych, które przekazaliśmy m.in. polskim dzieciom po pięknym wydarzeniu pn. Oratorium Bożego Miłosierdzia, które odbyło się 26 listopada 2022 r. w Domu Kultury w Solecznikach. To już po raz kolejny Wspólnota Miłosierdzia zaprosiła do siebie tych, którzy w ostatnim roku wspierali Polaków na Wileńszczyźnie. Przyjechali przedstawiciele dziewięciu organizacji m.in.: Fundacji „Dunajec”, Stowarzyszenia Odra-Niemen, czasopisma „Miłujcie się”, Fundacji Energa Grupy Orlen, a także naszej organizacji. Podczas trzydniowego pobytu w Solecznikach spotkaliśmy wielu znajomych, z którymi łączą nas zażyłe relacje” – podsumował Witold Wybult, prezes fundacji.

Podczas oratorium dzieci ze Wspólnoty Miłosierdzia Bożego wraz ze swoimi opiekunami przygotowały niezwykły program słowno-muzyczny przepełniony treściami patriotycznymi i chrześcijańskimi. Uczestnicy wydarzenia usłyszeli wiele słów wdzięczności. Wielu z obecnych na przedstawieniu nie kryło łez wzruszenia, szczególnie, gdy zespół zaśpiewał rzewną pieśń Kapeli Wileńskiej:

„Mowa nasza śpiewna
z serca nam wypływa,
słowa proste, rzewne
szczere i prawdziwe.
Choć niedrukowana
i nie urzędowa,
bliska i kochana
podwileńska mowa”.

 

Każdy przecież, kto choć raz był na Wileńszczyźnie lub spotkał się z Polakiem z Kresów Wschodnich, wie, że mowa ta rzeczywiście jest „śpiewna”. „Spotkanie z Polakami w Solecznikach to dla mnie za każdym razem wielkie wydarzenie. Z radością i wielkim wzruszeniem jadę wraz fundacyjną ekipą do naszych rodaków, którzy podczas spotkań uczą nas patriotyzmu i wiary” – mówi Adam Modliborski, wiceprezes fundacji i koordynator paczki.

Podczas oratorium wielokrotnie podkreślano, że fundamentem życia chrześcijańskiego jest miłości bliźniego i świadczenie miłosierdzia innym, szczególnie potrzebującym. Jeden z zaproszonych gości powiedział: „Kochani, kiedy staniecie przed Bogiem, będzie się liczyło tylko to, ile zrobiliście dla drugiego człowieka, bo każdy z Was ma w sercu taką jakby świeczkę. Ona może mieć różną długość, której Wy nie znacie, liczy się jedynie to, ile serc się przy niej ogrzało. Życzę każdemu i każdej z Was wszystkiego dobrego, abyście kiedy patrząc wstecz mogli powiedzieć: «Miałem cudowne życie»”.

Jak co roku, w Świąteczną Paczkę Rodakom na Wileńszczyźnie włączył się również prezes Marcin Puchalskim z Centrum Edukacji Grupa Orlen, który udostępnił aulę konferencyjną na zorganizowaną konferencję oraz pakowanie paczek przez wolontariuszy.

Warto dodać, że w dniach 24-27 listopada br. na Wileńszczyźnie była ośmioosobowa grupa przedstawicieli z Płocka (reprezentanci zarządu Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” oraz wolontariusze). W dn. 13 grudnia 2022 r. odbędzie się spotkanie wigilijne i podsumowanie IV Paczki Rodakom na Wileńszczyźnie.

Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” podjęła starania, aby wyposażyć jedną z polskich szkół z terenów Wileńszczyzny w zestaw komputerów do klasy informatycznej. Akcję tę zainicjował minister Maciej Małecki.

dr Witold Wybult
prezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”