Dwie tony żywności dla Polaków na Wileńszczyźnie

Pomoc polskim rodzinom z terenów Wileńszczyzny stała się dla Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” stałym punktem corocznego planu działania. Tegoroczne wsparcie było możliwe dzięki darowiźnie Fundacji ENEA z Poznania. Koordynatorem wydarzenia był Adam Modliborski – wiceprezes fundacji i pomysłodawca całego przedsięwzięcia.

Paka Dla Rodaka 2022

Zarząd fundacji przed wyjazdem na Wileńszczyznę zorganizował konferencję prasową, podczas której głos zabrał m.in. minister Maciej Małecki z Ministerstwa Aktywów Państwowych, który powiedział: „To nasz serdeczny obowiązek, aby pomagać Polakom na Wschodzie. Do akcji włącza się Fundacja Enea, ale zachęcam również inne podmioty do podobnego gestu na rzecz rodaków”.

Ponad 2 tony paczek zostało przygotowane przez członków zarządu fundacji we współpracy z blisko 30-osobową grupą wolontariuszy, a następnie zapakowane na samochód ciężarowy. Konwój do Solecznik wyruszył w dn. 24 listopada 2022 r., aby we współpracy ze Wspólnotą Miłosierdzia Bożego, której  przewodniczy Tadeusz Romanowski, przekazać przygotowane paczki najbardziej potrzebującym.

„Podarki, jak zwykli mówić nasi rodacy o wszelkich prezentach, zawieźliśmy do polskich rodzin zamieszkujących rejon solecznicki. W tym roku udało się nam przygotować 240 paczek żywnościowych, które przekazaliśmy m.in. polskim dzieciom po pięknym wydarzeniu pn. Oratorium Bożego Miłosierdzia, które odbyło się 26 listopada 2022 r. w Domu Kultury w Solecznikach. To już po raz kolejny Wspólnota Miłosierdzia zaprosiła do siebie tych, którzy w ostatnim roku wspierali Polaków na Wileńszczyźnie. Przyjechali przedstawiciele dziewięciu organizacji m.in.: Fundacji „Dunajec”, Stowarzyszenia Odra-Niemen, czasopisma „Miłujcie się”, Fundacji Energa Grupy Orlen, a także naszej organizacji. Podczas trzydniowego pobytu w Solecznikach spotkaliśmy wielu znajomych, z którymi łączą nas zażyłe relacje” – podsumował Witold Wybult, prezes fundacji.

Podczas oratorium dzieci ze Wspólnoty Miłosierdzia Bożego wraz ze swoimi opiekunami przygotowały niezwykły program słowno-muzyczny przepełniony treściami patriotycznymi i chrześcijańskimi. Uczestnicy wydarzenia usłyszeli wiele słów wdzięczności. Wielu z obecnych na przedstawieniu nie kryło łez wzruszenia, szczególnie, gdy zespół zaśpiewał rzewną pieśń Kapeli Wileńskiej:

„Mowa nasza śpiewna
z serca nam wypływa,
słowa proste, rzewne
szczere i prawdziwe.
Choć niedrukowana
i nie urzędowa,
bliska i kochana
podwileńska mowa”.

 

Każdy przecież, kto choć raz był na Wileńszczyźnie lub spotkał się z Polakiem z Kresów Wschodnich, wie, że mowa ta rzeczywiście jest „śpiewna”. „Spotkanie z Polakami w Solecznikach to dla mnie za każdym razem wielkie wydarzenie. Z radością i wielkim wzruszeniem jadę wraz fundacyjną ekipą do naszych rodaków, którzy podczas spotkań uczą nas patriotyzmu i wiary” – mówi Adam Modliborski, wiceprezes fundacji i koordynator paczki.

Podczas oratorium wielokrotnie podkreślano, że fundamentem życia chrześcijańskiego jest miłości bliźniego i świadczenie miłosierdzia innym, szczególnie potrzebującym. Jeden z zaproszonych gości powiedział: „Kochani, kiedy staniecie przed Bogiem, będzie się liczyło tylko to, ile zrobiliście dla drugiego człowieka, bo każdy z Was ma w sercu taką jakby świeczkę. Ona może mieć różną długość, której Wy nie znacie, liczy się jedynie to, ile serc się przy niej ogrzało. Życzę każdemu i każdej z Was wszystkiego dobrego, abyście kiedy patrząc wstecz mogli powiedzieć: «Miałem cudowne życie»”.

Jak co roku, w Świąteczną Paczkę Rodakom na Wileńszczyźnie włączył się również prezes Marcin Puchalskim z Centrum Edukacji Grupa Orlen, który udostępnił aulę konferencyjną na zorganizowaną konferencję oraz pakowanie paczek przez wolontariuszy.

Warto dodać, że w dniach 24-27 listopada br. na Wileńszczyźnie była ośmioosobowa grupa przedstawicieli z Płocka (reprezentanci zarządu Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” oraz wolontariusze). W dn. 13 grudnia 2022 r. odbędzie się spotkanie wigilijne i podsumowanie IV Paczki Rodakom na Wileńszczyźnie.

Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” podjęła starania, aby wyposażyć jedną z polskich szkół z terenów Wileńszczyzny w zestaw komputerów do klasy informatycznej. Akcję tę zainicjował minister Maciej Małecki.

dr Witold Wybult
prezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę