Dzieci z Wileńszczyzny po raz trzeci w Płocku

Po raz trzeci, w dniach od 25 czerwca do 2 lipca 2022 r., dzieci z polskich rodzin z terenów Wileńszczyzny przyjechały na swój letni wypoczynek do Płocka. Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Energa Grupy ORLEN zorganizowała tygodniowy pobyt dla grupy 40. dzieci w Polsce.

74636B77 C782 42E8 8ACB F739C179227C

Podczas pobytu w Płocku dzieci m.in. zwiedziły najważniejsze zabytki Płocka, odbyły wyprawę do płockiego ogrodu zoologicznego, obejrzały sztukę teatralną pt. Sekretarka wg „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego, a także bawiły się w ramach zajęć zorganizowanych przez animatorów gier i zabawy.

Podczas tegorocznego pobytu rodaków w Płocku z inicjatywą organizacji zajęć dla dzieci wyszły dwa nadleśnictwa: Nadleśnictwo Gostynin i NadleśnictwoLidzbark. Tego typu zaangażowanie leśników urozmaiciło program pobytu gości z Wileńszczyzny. Ciekawym elementem pobytu w nadleśnictwach było wzruszające przekazanie sadzonek ośmiu dębów i dwóch lip, które mają być zasadzone na terenach, z których przyjechali goście, aby stanowiły pamiątkę spotkań w Polsce i symbol polskości.

Dzieci wraz z opiekunami zamieszkały w Szkołach Katolickich w Płocku, gdzie zgodnie z własnym programem uczestniczyły w przygotowanych przez Tadeusza Romanowskiego zajęciach o tematyce historyczno-religijno-patriotycznej. W ostatnim dniu wszyscy uczestnicy pobytu zdali, przed specjalnie powołaną do tego komisją, końcowy egzamin. Wszystkie dzieci otrzymały najwyższą ocenę 10 (zgodnie z litewskim sposobem oceniania) oraz przygotowane przez fundację wyprawki szkolne.

Dzieci zostały zrekrutowane z dwóch szkół podstawowych z rejonu solecznickiego (Szkoła Podstawowa w Podborzu i Szkoła Podstawowa w Solecznikach). Tadeusz Romanowski, przewodniczący Wspólnoty Miłosierdzia Bożego z Litwy, dziękując za przyjęcie w Płocku powiedział: „Jesteśmy tu przyjmowani po królewsku i w każdym z tych dzieci jest to mocno i treściwie zapisane, że Polska tak właśnie nas przyjmuje. Wielkość naszej przyjaźni, przyjaźni pomiędzy Fundacją „Cokolwiek uczyniliście” i WspólnotąMiłosierdzia Bożego, która trwa już 5 lat, jest niesamowita. My zanosimy modlitwę za was, a wy pomagacie nam poprzez paczki i zapraszając nasze dzieci do siebie. To są ważne dzieła, które z pewnością Panu Bogu się podobają. My jesteśmy bardzo wdzięczni i pamiętamy o każdym Polaku, który chociażby jeden raz w życiu przyczynił się do dobrych dzieł dla podopiecznych naszej wspólnoty. Ja ponawiam swoją prośbę do Was, abyście przytulili się do Kresówi żebyście o nas pamiętali.

Fundacja serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia. Zarząd fundacji ma nadzieję, że już niebawem rozpoczną się przygotowania do kolejnej cyklicznej akcji pn. V Świąteczna Paczka Rodakom na Wileńszczyźnie.

*

Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” powstała w 2018 r. z inicjatywy i fundacji ks. prof. Wojciecha Góralskiego z Płocka. Znaczącym rysem jej działalności jest pomoc Polakom na Wileńszczyźnie. Do tej pory udało się trzykrotnie zaprosić dzieci z polskich rodzin na letni wypoczynek oraz czterokrotnie przekazać dary w ramach Świątecznej Paczki Rodakom na Wileńszczyźnie.

dr Witold Wybult
prezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę