Dzwonnica przy bazylice pułtuskiej po remoncie

W parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku zakończył się remont zabytkowej XVI-wiecznej dzwonnicy przy bazylice pułtuskiej, wpisanej na prestiżową listę Pomników Historii. Prace kosztowały 560 tys. zł, w większości zostały wykonane za dotację celową, przyznaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dzwonnnica.jpg

W ramach zakończonego niedawno remontu dzwonnicy dokonano naprawy i malowania elewacji zewnętrznej, położono nowe posadzki oraz balustrady na tarasie widokowym, wykonano tynki na sklepieniach betonowych oraz nowe sklepienia drewniane, oczyszczono i poddano konserwacji cegły, wymieniono prowadzące na szczyt wieży drewnianych schodów na metalowe. Zainstalowano również wewnątrz dzwonnicy nowe oświetlenie.

W czasie prac zwrócono uwagę na XVIII-wieczną tablicę z łacińskimi inskrypcjami, umieszczoną na zabytku. Okazało się, że została ufundowana dla upamiętnienia trwającej niemal 10 lat odbudowy zabytku po pożarze, który miał miejsce w XVIII wieku. Na tablicy zapisano również, że prace te zostały wykonane dzięki bp. Szembekowi i Kapitule Kolegiackiej Pułtuskiej.

Wieża z tarasem widokowym nie są jeszcze otwarte dla wszystkich zwiedzających, ponieważ muszą zostać spełnione m.in. wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Z tarasu w przyszłości będzie można zobaczyć panoramę Pułtuska.

Remont dzwonnicy trwał około roku i kosztował ponad 560 tys. zł. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał na niego dotację celową z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane wpisanych do rejestru zabytków na Mazowszu, w wysokości 415 tys. zł. Prace remontowe wykonała firma Wald - Glob z Pułtuska.

Zabytkowa kolegiata pułtuska pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (nosząca także tytuł bazyliki mniejszej) została erygowana 5 lutego 1449 r. przez bp. Pawła Giżyckiego. Jest jedną z najważniejszych świątyń w diecezji płockiej, z unikatową renesansową polichromią. XVI-wieczna dzwonnica wraz z XV-wieczną kolegiatą w Pułtusku została wpisana w 2018 roku na prestiżową listę Pomników Historii, w ramach inicjatywy „Sto pomników na Stulecie Niepodległości”. Tym samym kolegiata pułtuska została drugim - po Wzgórzu Tumskim w Płocku - obiektem wpisanym na listę Pomników Historii w diecezji płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę