Eucharystia w 92. rocznicę objawienia Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku 26 lutego br. sprawowana była Eucharystia z okazji 92. rocznicy pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie Kowalskiej: - Jezus nas zaprasza i zobowiązuje, byśmy byli miłosierni - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski, W Eucharystii uczestniczyła s. Miriam Janiec, matka generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała mistyczka.

Sanktuarium rocznica objawień
plock.gosc.pl

Uczestników Mszy św. koncelebrowanej przywitał ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Stwierdził między innymi, że choć to już 92. rocznica objawienia, to jednak w tym miejscu ma się wrażenie, że „czas się zatrzymał”. Wizja św. s. Faustyny jest wciąż aktualna, nie przemija. Jednocześnie wraz z nią rozpoczął się „czas łask”.

Bp Szymon Stułkowski w homilii przypomniał, że Jezus Miłosierny 22 lutego 1931 roku polecił s. Faustynie namalować wizerunek taki, jaki widzi; był to obraz w jej duszy; kto będzie ten wizerunek czcił, ten nie zginie; obraz wymalowany pędzlem ma zostać poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy; ta niedziela ma być Świętem Miłosierdzia  (por. „Dzienniczek” 49): - Także do nas dziś Jezus mówi „Mój obraz w tobie jest”. Ten obraz nosimy w sobie – zaakcentował biskup płocki.

Przypomniał, że w 2016 roku, gdy obchodzona była 1050. rocznica chrztu Polski, centralna uroczystość miała miejsca na stadionie w Poznaniu. Chrzest przyjęły wówczas dwie dorosłe kobiety. Poza oficjalnym komentarzem powiedział on wówczas, że dla tych kobiet w tym momencie wybiła Godzina Miłosierdzia, ponieważ od chrztu św. człowiek nosi w sobie obraz Jezusa Miłosiernego.

Bp Stułkowski zaznaczył, że Wielki Post ma przygotować człowieka do Triduum Paschalnego, kulminacja ma miejsce nocą, w Wigilię Paschalną, wtedy odnawia się przymierze chrzcielne: - Trzeba teraz zetrzeć kurz z obrazu, który mamy w sobie, aby zobaczyć jego piękno. Kurz na obrazie, to nasze grzechy. Ścieramy ten kurz przez Drogę Krzyżową, Gorzkie Żale, rekolekcje, sakrament pokuty. Ta droga prowadzi nas do odkrycia piękna obrazu Jezusa Miłosiernego – głosił kaznodzieja.        

Powiedział również, że gdy człowiek odkrywa ten obraz, wówczas pozwala, by Jezus go oczyszczał. Kiedy człowiek wchodzi w promienie, które na obrazie wypływają z boku Jezusa - staje się miłosierny. Gdy będzie żył w blasku miłosierdzia, także świat wokół niego będzie się zmieniał: - Jezus nas zaprasza i zobowiązuje, byśmy byli miłosierni – podkreślił Pasterz Kościoła płockiego.

W uroczystej Eucharystii w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia uczestniczyło wielu czcicieli Bożego miłosierdzia, obecna była także s. Miriam Janiec, matka generalna Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i s. Diana Kuczek, przełożona płockiego domu zgromadzenia, do którego należała św. s. Faustyna Kowalska. 

Podczas Eucharystii śpiew wykonywał chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses, pod dyrekcją Anny Bramskiej. Uroczystość transmitowało Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

W Płocku każdego roku uroczystość z okazji objawienia Jezusa Miłosiernego sprawowana jest 22 lutego, ale ponieważ w tym roku była to Środa Popielcowa, rocznicową Eucharystię przeniesiono na niedzielę 26 lutego.

Przygotowanie do jubileuszu stanowiły m.in. rekolekcje wielkopostne, które w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia poprowadził ks. Teodor Sawielewicz, twórca popularnej „Teobańkologii”. Tradycyjnie wierni mogli nabyć „Bułeczki św. s. Faustyny”, koszt z ich sprzedaży przeznaczony jest na dokończenie rozbudowy płockiego sanktuarium.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę