Finał XXVIII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego dla szkół podstawowych

Franciszek Żabik z parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku zajął pierwsze miejsce w XXVIII Diecezjalnym Konkursie Biblijnym dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Tematem konkursu była Ewangelia według św. Mateusza. Finał z udziałem 49 uczniów zorganizowano w Szkole Podstawowej w Radzyminku.  

Konkurs Biblijny

Finał XXVIII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego odbył się Szkole Podstawowej im. gen. Zygmunta Padlewskiego w Radzyminku, na terenie parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie koło Płońska. Wzięli w nim udział finaliści etapu szkolnego konkursu z klas V-VIII szkoły podstawowej, którzy wykazali się najlepszą znajomością Ewangelii według św. Mateusza.

Konkurs składał się z dwóch części, najpierw uczniowie rozwiązywali test pisemny, składający się z 28 pytań (musieli na przykład wiedzieć, że Gwiazdą Betlejemską mogła być koniunkcja Saturana i Jowisza w 7 roku przed Chrystusem). Następnie najlepsi sprawdzili swoją wiedzę w części ustnej konkursu. Pytania dotyczyły liczby rozdziałów Ewangelii według św. Mateusza (28), oznak śmierci Jezusa na krzyżu (rozerwanie na pół zasłony przybytku, powstanie z grobów umarłych, ciemność, trzęsienie ziemi) i pięciu mów zawartych w Ewangelii według św. Mateusza (Kazanie na górze, Mowa misyjna, Mowa o królestwie niebieskim – przypowieści, Mowa do uczniów o życiu wspólnoty, Mowa przeciw uczonym w Piśmie i faryzeuszom oraz mowa o dniach ostatecznych).     

Laureatami konkursu biblijnego zostali: Franciszek Żabik ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku (parafia św. Wojciecha w Nasielsku) - I miejsce; Zofia Pieczka ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu (parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad Drwęcą) - II miejsce; Jakub Rudziński z Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu (parafia pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu) - III miejsce. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe: tablety, plecaki, słuchawki bezprzewodowe. 

W konkursie na IV miejscu znalazła się Weronika Złotkowska ze Szkoły Podstawowej w Królewie (parafia Królewo), a na V - Oliwia Małecka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalkach (parafia pw. Świętej Trójcy w Rypinie). Tu nagrodami były śpiwory, słuchawki bezprzewodowe i gry planszowe. Gry planszowe otrzymało także dziesięciu uczniów wyróżnionych w konkursie.

Wszyscy uczestnicy finału diecezjalnego, który odbył się 22 kwietnia br., otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę