Foto kronika o wizycie św. Jana Pawła II w Zakładzie Karnym w Płocku

Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie „Busola” przygotowało grę miejską oraz foto kronikę, związaną z 30. rocznicą pielgrzymki św. Jana Pawła II do Płocka. Papież 7 czerwca 1991 roku spotkał się m.in. z osadzonymi na dziedzińcu Zakładu Karnego: -  Było to spotkanie bez precedensu, ponieważ nigdy wcześniej ani nigdy później głowa Kościoła katolickiego nie spotkała się ze skazanymi za murami jakiejkolwiek jednostki penitencjarnej – podkreślił Hubert Skrzyński, prezes „Busoli”.

Więzienie

30 lat temu, w dniach 7-8 czerwca 1991 r. Płock odwiedził papież Jan Paweł II. Wizyta odbyła się w ramach IV Pielgrzymki do Ojczyzny pod hasłem „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. Sytuacja sama w sobie była już wielkim wydarzeniem, natomiast jeden epizod w trakcie tej wizyty odcisnął trwałe piętno w historii Płocka - chodzi o wizytę Jana Pawła II w płockim Zakładzie Karnym.

- W piątkowe popołudnie 7 czerwca 1991 r. Ojciec Święty wygłosił przemówienie dla ponad 300 skazanych. Wcześniej, ku zaskoczeniu wszystkich zebranych, wszedł w tłum więźniów, by się z nimi przywitać. Było to spotkanie bez precedensu, ponieważ nigdy wcześniej ani nigdy później głowa Kościoła katolickiego nie spotkała się ze skazanymi za murami jakiejkolwiek jednostki penitencjarnej – powiedział Hubert Skrzyński, prezes Stowarzyszenia „Busola”, które postanowiło udokumentować tę wizytę, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku.    

W foto kronice, dostępnej na stronie internetowej „Busoli” znajdują się zdjęcia, które prawdopodobnie nigdzie wcześniej nie były publikowane. Przez wiele lat przeleżały trochę zapomniane. Obecnie udało się stworzyć z nich album.

- Album powstał jako dodatkowe, nieplanowane działanie w ramach projektu „Śladami Jana Pawła II po Płocku”. Projekt ten realizuje Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie „Busola” przy wsparciu finansowym Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Oprócz albumu, w ramach projektu stworzyliśmy grę miejską „Śladami Jana Pawła II po Płocku”, która jest dostępna na stronie www.questy.com.pl oraz podcast na temat wizyty Papieża w Zakładzie Karnym w Płocku – dodał Hubert Skrzyński.

Podpisy pod zdjęciami, to fragmenty przemówienia, które św. Jan Paweł II wygłosił do grupy więźniów na wewnętrznym dziedzińcu Zakładu Karnego 7 czerwca 1991 r.

Przy okazji rocznicy Stowarzyszenie „Busola” przypomniało, że w trakcie spotkania z więźniami w płockim Zakładzie Karnym Jan Paweł II został obdarowany pamiątkami wykonanymi przez skazanych, wśród nich były szachy, ale też pozłacany medal, którego stempel i matrycę zaprojektował i wykonał jeden z osadzonych w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej, pod kierunkiem por. Edwarda Lewandowskiego.

- Medal, którego projekt zatwierdzony został od strony merytorycznej przez stronę kościelną, wybity został w Przedsiębiorstwie Przemysłu Metalowego – firmie działającej przy Zakładzie Karnym. Prace obejmowały cięcie krążków z pręta, a następnie tłoczenie medali. Niestety, do wybijania medali użyto zwykłych przemysłowych pras, w dodatku mocno wyeksploatowanych, gdyż podupadłe już wówczas przedsiębiorstwo nie dysponowało nowoczesnym wyposażeniem. Duże luzy przy biciu spowodowały, że część medali jest niedotłoczonych (szczególnie widoczne przy napisach), część zaś jest przetłoczona (pęknięcia medali – widoczne na zdjęciu awersu). Złocenie medali wykonane zostało w specjalizującej się w tego typu pracach firmie Argentum, prowadzonej przez pana Jerzego Stachurskiego – relacjonował Dariusz Lemanowicz, nauczyciel w CKU i członek „Busoli”.

Na awersie medalu znalazło się popiersie Jana Pawła II profilem w prawo, dookoła napis: „IV Pielgrzymka Papieża w Polsce * Płock 7 czerwiec 1991r. Zakład Karny”, natomiast na rewersie na rozwiniętym zwoju jest napis: „Albowiem (…) byłem więziony a przyszliście do mnie Mt. 25,31-33”. Prawy dolny brzeg pergaminu jest owinięty wokół klucza do miasta, z prawej strony widać kopułę i wieże katedry płockiej, widziane zza więziennego okna.

Historyczny medal zostanie pokazany na wystawie w Muzeum Diecezjalnym w Płocku, czynnej od 26 października br., poświęconej pielgrzymce św. Jana Pawła II do Płocka, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Płocka i Polski. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę