Głos Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej w synodzie

W Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku Młodzieżowa Rada Duszpasterska dzielili się swoimi przemyśleniami w związku z synodem o synodalności. Młodzi zwrócili uwagę, że Kościół płocki wysłuchał wcześniej ich postulatów podczas Synodów Młodych. Modlono się również za Ukrainę przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła, patrona tego kraju.

Rada Mlodziezowa

Spotkanie Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej poprowadził ks. Krzysztof Ruciński, jej przewodniczący, a także diecezjalny duszpasterz młodzieży. Uczestniczył w nim również bp Piotr Libera, który przed laty zdecydował o powstaniu gremium, które będzie reprezentowało w diecezji ludzi młodych.

Głównym tematem spotkania był synod o synodalności. Młodzież dzieliła się wnioskami z pracy w grupach na temat „Słuchanie jest pierwszym krokiem, ale wymaga otwartego umysłu i serca bez uprzedzeń”. Członkowie MRD między innymi zaznaczyli, że synod powinien promować równość kobiet w braniu odpowiedzialności za Kościół. 

Poza tym zwrócili uwagę, że słuchanie w Kościele utrudnia postawa wyższości duszpasterzy wobec wiernych, niedojrzałość duchownych, brak atmosfery zrozumienia i szczerości. Stwierdzili również, że katecheci bywają nieprzygotowani do katechezy, także merytorycznie. 

Pozytywem było to, że Kościół płocki chce słuchać ludzi młodych: poza działaniem Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej, zorganizowano także kilka Synodów Młodych, podczas których młode pokolenie miało szansę zgłaszać postulaty dotyczące swojego bycia w Kościele. Do promocji synodu w lokalnych środowiskach zachęcił młodzież ks. dr Wojciech Kućko, koordynator synodu w diecezji.   

Ks. Krzysztof Ruciński omówił przygotowania diecezjalne do Światowych Dni Młodzieży w dniach 1-6 sierpnia 2023 r. w Lizbonie. Weźmie w nich udział około 4 tysięcy młodych ludzi z Polski: - ŚDM to nie event, po którym nic nie zostaje. Powinna w nim uczestniczyć młodzież z różnych wspólnot. W diecezji powstanie pięć rejonów przygotowujących do ŚDM – zapowiedział duszpasterz młodzieży.

W trwającym roku duszpasterskim diecezjalne duszpasterstwo młodzieży zaprosi ludzi młodych także na doroczne, letnie spotkanie, w dniach 25-27 czerwca, w „Studni” w Płocku i 40. pielgrzymkę do Rostkowa – miejsca kultu św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży. Młodzież szkolna będzie mogła uczestniczyć w rekolekcjach dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 

Podczas spotkania w płockiej „Studni” młodzi modlili się o pokój na Ukrainie za wstawiennictwem św. Michała Archanioła, patrona tego kraju. Owocem spotkania było też wypracowanie wezwania do rówieśników, aby modlili się i pomagali udręczonemu wojną narodowi ukraińskiemu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę