Harcerze ZHR przygotowują paczki dla Polaków na Ukrainie

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w ramach „Akcji Paczka” przygotuje przed Bożym Narodzeniem paczki dla osób potrzebujących. Zależnie od możliwości i sytuacji epidemiologicznej trafią one do Polaków na Ukrainie lub do mieszkańców Płocka: - Organizujemy tę pomoc dzięki ludziom dobrej woli – podkreśla Piotr Sztybór, koordynator akcji w obwodzie płockim ZHR.

Paczka.jpg

„Akcja Paczka” to projekt organizowany przez ZHR w całej Polsce od 1996 r. Obwód płocki tej organizacji dołączył do akcji w 2006 r. Polega ona na zbieraniu produktów żywnościowych, z których przed świętami Bożego Narodzenia zrobione zostaną paczki dla osób potrzebujących, zwłaszcza Polaków żyjących na Ukrainie. W ubiegłym roku udało się tam zawieść około 300 paczek.

„W tym roku planujemy przygotować paczki dla Polaków w Zdołbunowie i Kostopolu. Jeżeli nie uda nam się wyjechać z powodu pandemii, paczki trafią do mieszkańców Płocka i diecezji. Nie wyobrażaliśmy sobie, żeby po raz kolejny nie przeprowadzić tej akcji. Jest ona możliwa dzięki ludziom dobrej woli” – przyznaje Piotr Sztybór, przewodnik, koordynator akcji w obwodzie płockim ZHR.

W tym roku w „Akcji Paczka” biorą udział harcerze z Płocka, Winnicy i Nasielska. W Płocku w czterech sklepach stoją wózki na żywność, z oznaczeniem Banku Żywności, z którym współpracują harcerze. Klienci sklepów mogą do nich składać produkty żywnościowe i słodycze. Zasadniczo w akcji nie uczestniczą wolontariusze, ale gdy okaże się to konieczne, zachowane zostaną rygory sanitarne.

Chętni mogą znaleźć takie wózki w czterech sklepach w Płocku: Biedronka ul. Bielska 45, Kaufland ul. Gałczyńskiego 11, Lewiatan ul. Rembielińskiego 10B, Lidl ul. Armii Krajowej 86.

Zbiórka potrwa do 28 listopada.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę