II Antoniański Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej w Brwilnie

W Brwilnie koło Płocka na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego odbył się II Antoniański Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej. W programie dnia patronalnego znalazła się też Msza św., której przewodniczył ks. biskup Piotr Libera: - Nie sądźmy bliźniego, bo wszyscy jesteśmy słabi i ułomni – powiedział na terenie zabytkowej „Antoniówki”, miejsca związanego z bł. abp. Antonim J. Nowowiejskim.

Biskup płocki Piotr Libera był gościem uroczystości patronalnej ku czci bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego – jego imię nosi Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie, prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Płocku. Biskup przewodniczył Mszy św. polowej, a także wręczył nagrody w II Antoniańskim Konkursie Piosenki Chrześcijańskiej. Uczestniczyli w nim podopieczni domu. 

W kazaniu wygłoszonym podczas Mszy św. Pasterz Kościoła płockiego przywołał postać Abrahama – „ojca naszej wiary”: - I wtedy, za czasów Abrahama, i dziś przemawia do nas ten sam Bóg. On wzywa, abyśmy jak Abraham „wyszli z ziemi rodzinnej”. To wezwanie usłyszał też błogosławiony arcybiskup Nowowiejski, patron tego miejsca. Słowo Boże wiąże się z naszym życiem i staje się przestrogą, abyśmy nie sądzili bliźniego, bo przecież wszyscy jesteśmy ułomni i słabi – stwierdził bp Libera.

W gronie gości uroczystości znalazł się m.in. ks. kan. Marian Ofiara z Działdowa, proboszcz parafii, której patronują błogosławieni męczennicy Kościoła płockiego: abp Nowowiejski i bp Wetmański; od wielu lat oddany propagator kultu tych błogosławionych. Obecny był też kapelan DPS ks. Krzysztof Szuliński i ks. Witold Zembrzuski, proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie.


„Antoniówka”, to budynek wzniesiony w Brwilnie koło Płocka jako dom letniskowy Seminarium Duchownego w Płocku w latach 1926-1927, z fundacji biskupa płockiego Antoniego Nowowiejskiego. Zgodnie z koncepcją architekta Stefana Szyllera obiekt miał sięgać wzorców architektury obronnej XVI i XVII w. Budynek należy do tzw. stylu narodowego, popularnego w XX-leciu międzywojennym. Obecnie na tym terenie znajduje się  Dom Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. Antoniego J. Nowowiejskiego. Jego dyrektorem jest Joanna Maria Siemiątkowska.

Abp Antoni Julian Nowowiejski był biskupem płockim w latach 1908-1933. W czasie II wojny światowej został internowany przez Niemców i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Działdowie. Został zamęczony prawdopodobnie 28 maja 1941 r. Stanął na czele 108 męczenników brunatnego totalitaryzmu (wśród nich jest również bp Leon Wetmański, jego sufragan, zmarły w Działdowie 1 października 1941 r.), beatyfikowanych przez papieża Jana Pawła II dnia 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.