III Zlot Św. Michała Archanioła

W dniach 14-16 czerwca 2019 roku odbył się III Zlot Św. Michała Archanioła Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy im. Św. Michała Archanioła Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

1-zlot_michala.jpg

Zlot rozpoczął się w Szczawinie Kościelnym na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego, dzięki gościnności dyrektora szkoły hm. Mariana Żuchniewicza. Organizatorem tegorocznego zlotu był Płocki Hufiec Harcerzy. W zlocie wzięło udział 19 jednostek, w tym 2 gromady zuchowe. Oprócz drużyn z Płocka i Szczawina Kościelnego, na zlot przybyły drużyny z: Suwałk, Wysokiego Mazowieckiego, Ostrołęki, Nasielska, Płońska, Siedlec, Łomży, Mławy. W zlocie wzięło udział ponad 250 harcerzy. Zabezpieczenie medyczne zapewniło Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ZHR.

W piątek zlot rozpoczął się od rozstawienia gniazd hufców i nocnym ogniskiem. W sobotę rano uczestnicy zlotu rozpoczęli dzień Mszą Świętą
w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny dzięki gościnności księdza Proboszcza Jarosława Kłosowskiego. Po Mszy Św. uczestnicy przeszli pod szkołę na uroczysty apel, po czym przystąpili do współzawodnictwa  w grze terenowej i rywalizacji sportowej o tytuł najlepszej drużyny w chorągwi i miecz Św. Michała Archanioła.  Wieczorem odbyło się kolejne ognisko, na którym gościliśmy Pana Jacka Liziniewicza Nadleśniczego Nadleśnictwa Gostynin oraz Pana Norberta Finke Leśniczego Leśnictwa Szczawin. Po ognisku kadra instruktorów
i drużynowych wraz z gośćmi pojechała do Trębek, do miejscowości, gdzie urodził się założyciel harcerstwa polskiego Andrzej Małkowski.

W niedzielę wszyscy uczestniczy przemieścili się do Płocka. Dzięki gościnności ks. Stefana Cegłowskiego Proboszcza Katedry uczestnicy  zlotu wzięli udział w Mszy Św. o godz. 10.00. Po zakończeniu Mszy Św. harcerze w szyku defiladowym przemaszerowali pod Odwach, gdzie odbył się apel kończący zlot oraz podano wyniki współzawodnictwa. Tytuł najlepszej drużyny chorągwi i miecz Św. Michała Archanioła ponownie przypadł 3 Ostrołęckiej Dryżynie Harcerzy „Nemus” zdobywając
o 2 punkty więcej od 3 Płockiej Drużyny Harcerzy „Pneuma” im. płk. Jana Kilińskiego. Po zawiązaniu kręgu harcerze w duchu braterstwa rozjechali się do swoich domów z oczekiwaniem na kolejny zlot, który w przyszłym roku odbędzie się na terenie Siedleckiego Hufca Harcerzy.

Czuwaj!
Komendant Zlotu
phm. Damian Wierkiewicz 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę