Inauguracja roku szkolnego w Szkołach Katolickich

O tym, że w rzeczywistości szkolnej warto zachowywać się jak na boisku sportowym: starać się wygrać mecz i nie poddawać się w różnych sytuacjach, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski podczas inauguracji roku szkolnego w Szkołach Katolickich w Płocku. W nowym roku szkolnym naukę w szkołach rozpoczęło około 160 osób.

Szkoly_katolickie.jpg

Bp Mirosław Milewski zwracając się do uczniów Szkół Katolickich w Płocku, porównał rzeczywistość szkolną do meczu piłki nożnej: - W szkole jest jak w sporcie, chodzi o osiąganie jak najlepszych wyników, o stawanie się dobrym w tym, co się robi. Czasami się przegrywa, nieraz czuje się, że jest się niedocenionym, ale najważniejsze, aby mieć w sobie pasję i nie poddawać się – powiedział biskup.

Życzył też dzieciom i młodzieży, aby w nadchodzącym roku mieli jak najwięcej powodów do radości z ważnych „wygranych”, które są jak medale w sporcie oraz by szkoła była dla nich „bezpieczną przestrzenią”. Także, by szkoła była i miejscem, w którym będą zdobywać nie tylko wiedzę książkową, ale też mądrość życiową.

Biskup pomocniczy diecezji płockiej pobłogosławił także plecaki pierwszoklasistów. Poza tym
wręczył nominację nowej wicedyrektor – Sylwii Kaczkowskiej oraz podziękowanie odchodzącej – dr Renacie Biernat.

W programie inauguracji była też Msza św. w kaplicy szkolnej oraz część artystyczna w wykonaniu uczniów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę