Inauguracja roku szkolnego w Szkołach Katolickich w Płocku

- Szkoła to wspólnota w drodze. Szkoła katolicka, to rodzina dzieci Bożych, które wzrastają ku niebu napełniając się światłem Bożym – powiedział ks. biskup Piotr Libera podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego w Szkołach Katolickich w Płocku. W nowym roku szkolnym naukę w nich rozpoczęło około 230 uczniów.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Bp Piotr Libera przewodniczył w kaplicy szkolnej Mszy św., inaugurującej nowy rok szkolny w Szkołach Katolickich w Płocku. Powiedział uczniom i nauczycielom, że każdy nowy początek naznaczony jest działaniem Pana Boga, Jego błogosławieństwem. W społeczności szkolnej doświadcza się łaski Boga, otrzymanej za pośrednictwem innych ludzi.

- Szkoła to nie tylko formalnie zaprogramowana „instytucja oświatowo-wychowawcza”. To wspólnota w drodze, w której idą razem ci, którzy wiedzą, gdzie jest światło, i ci którzy tego światła szukają, żeby nim zapłonąć. Szkoła katolicka, to rodzina dzieci Bożych, które wzrastają ku niebu napełniając się nie tylko ludzką mądrością, ale przede wszystkim światłem Bożym – powiedział biskup płocki.

Życzył społeczności szkolnej, aby nie była to tylko instytucja oświatowa, ale prawdziwa wspólnota uczniów, nauczycieli, rodziców, zmierzająca do jednego celu – do świętości w codzienności, „poprzez czasem żmudne, ale zawsze piękne zdobywanie wiedzy i życiowej mądrości”.

Pasterz Kościoła płockiego podkreślił, że można liczyć na pomoc świętych patronów. Św. Stanisław Kostka czy błogosławieni biskupi męczennicy płoccy Antoni J. Nowowiejski i Leon Wetmański „nie byli ludźmi, których zadowalało pójście po najmniejszej linii oporu”. Wiedzieli, że „ad maiora” - do „większych rzeczy” zostali stworzeni, i że „dzięki Bogu są tym, kim są”.

Nie chodzi tu jednak o to, aby się pysznić, że jest się stworzonym „do większej rzeczy” niż żmudne pisanie, czytanie, zdobywanie kolejnych umiejętności. Owszem, można tylko się bawić, wrzucać zdjęcia na instagram i filmiki na you tube, jednak „zdjęciami na facebooku nie zdobywa się mądrości, a liczba śledzących na tweeterze nie jest pieczęcią szlachetności poglądów”.

- Większe rzeczy oznaczają umiejętność większej miłości, zdolność do większego poświęcenia, do przekraczania siebie, aż do wydobycia z serca tego Bożego światła, którego nic nie zdoła zakryć - powiedział bp Libera. 

Zaakcentował, że uczeń, to ktoś, kto zdobywa wiedzę, nauczyciel, to ktoś kto zdobywa mądrość, a szkoły katolickie muszą różnić się od innych szkół: - Do większych rzeczy zostaliśmy wezwani: do wiedzy, do mądrości, do miłości, do wieczności. Nie zapominajmy o tym - zwrócił się do uczestników Mszy św. kaznodzieja.  

Po Mszy św. w sali gimnastycznej odbyła się część artystyczna i ślubowanie klas pierwszych obu szkół: - Mamy nadzieję, że z powodu pandemii szkoły nie zostaną ponownie zamknięte, ponieważ najlepsze efekty przynosi nauczanie stacjonarne – przekazał ks. mgr Jacek Marciniak, który jest nowy dyrektorem Szkół Katolickich w Płocku.   

 

***

Szkoły Katolickie w Płocku mają długą, ponad 100-letnią tradycję. Do 1998 r. siedzibą szkoły był gmach przy ul. Nowowiejskiego 2. We wrześniu 1998 r. liceum zostało przeniesione do Sikorza. W 1999 r., na skutek reformy edukacji, przy liceum pojawiło się Niepubliczne Gimnazjum Katolickie, a samo liceum stało się szkołą ponadgimnazjalną. Naturalną konsekwencją tego faktu stała się z czasem zmiana nazwy szkoły i jej charakteru: liceum, które od 1999 r. nosiło nazwę Niższe Seminarium Duchowne Liceum Ogólnokształcące, w roku 2009 przyjęło nazwę „Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki” i stało się szkołą koedukacyjną.

Zgodnie z decyzją biskupa płockiego Piotra Libery, siedzibą Szkół Katolickich od 1 września 2017 r. stał się ponownie gmach przy ul. Nowowiejskiego 2. Składają się na nie aktualnie: Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego w i bł. bp. Leona Wetmańskiego (z oddziałami gimnazjalnymi) oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki („Stanislaum”). Od 2020 roku szkoły te funkcjonują jako szkoły publiczne, ale organem prowadzącym pozostała diecezja płocka. Dyrektorem obu szkół od roku szkolnego 2021/2022 jest ks. Jacek Marciniak.

W nowym roku szkolnym w Szkole Podstawowej naukę rozpoczęło 125 uczniów, a w Liceum Ogólnokształcącym 104 uczniów. W obu szkołach pracuje około 42 nauczycieli. Przy szkole działa internat koedukacyjny dla jej uczniów oraz bursa, do której przyjmowani są uczniowie różnych płockich szkół.