IX Bieg Papieski w Płocku – 18 października 2021 r.

Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria” w Płocku zaprasza do udziału w IX Biegu Papieskim, z okazji 43. rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II. Bieg odbędzie się 18 października 2021 r., jest jednym z wydarzeń 36. Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Bieg_papieski.jpg

Bieg Papieski będzie poświęcony pamięci św. Jana Pawła II, papieża Polaka, który w dniach 7-8 czerwca 1991 roku odwiedził Książęcy Płock.                                                                                      

Program biegu:

godz. 10.50 -  zbiórka uczestników na Placu Celebry Papieskiej 1

godz. 11.00 – zamyślenie modlitewne ( w miejscu upamiętniającym sprawowaną Eucharystię przez Ojca Świętego Jana Pawła II 7 czerwca 1991 r.)

godz. 11.15 – 11.45 – bieg pamięci - bez rywalizacji sportowej

godz. 11. 50 - 12.10  - złożenie kwiatów przed pomnikiem św. Jana Pawła II. przed Płocką Katedrą

Trasa biegu przebiegać będzie ulicami: Ignacego Łukasiewicza, A. J. Nowowiejskiego, Stefana Okrzei, Kazimierza Wielkiego, Stary Rynek, Stanisława Małachowskiego, Teatralna, Plac Narutowicza, Tumska do pomnika św. Jana Pawła II przy Płockiej Katedrze

Do udziału w  „Biegu Papieskim” zapraszamy wszystkich chętnych a szczególnie  młodzież i pedagogów. Informujemy, że wszyscy uczestnicy biegu będą przestrzegać zaleceń Ministerstwa Zdrowia związanych z Covid 19.                                                                                              

 Szczegółowych informacji udziela Leszek Brzeski tel. 604-976-123.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę