Jesienny Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego w Płońsku

16 października 2021 r. w hali sportowej w Płońsku odbył się Jesienny Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i średnich. Został on zorganizowany w 43. rocznicę wyboru Karola Wojtyłły na Stolicę Piotrową.

Tenis Stołowy

W turnieju wzięło udział 120 osób. Zawodnicy na turniej ze swoimi rodzicami, kapłanami, katechetami i nauczycielami przybyli z Płocka, Radzyminka, Siedlina, Gostynina, Jerzewa k/Płońska, Bądkowa, Szczytna, Jeżewa k/Sierpca, Bulkowa, Nowych Łubek, Bledzewa,  Stachowa, Stróżewa, Szerominka, Złotopolic, Zdunowa, Poczernina, Stróżewa  Płońska i wielu innych miejscowości. Sportowej rywalizacji towarzyszyła modlitwa do  św. Jana Pawła II, w 43. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową.

Turniej rozpoczął się o godz. 9.00, a zakończył o godz. 15.20. Z racji pandemii zachowane zostały wszelkie środki ostrożności. Impreza sportowa odbyła się dzięki wsparciu władz samorządowych: Starostwa Powiatowego,  Urzędu Miasta Płońsk, Urzędu Gminy Płońsk, Stowarzyszenia Parafiada oraz zaangażowaniu władz klubu. Turniej rozgrywany jest dwukrotnie każdego roku,  od 12 już lat,  na obiektach Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku.

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, długopisy, znaczki i koszulki, a zwycięscy poszczególnych kategorii medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Turniej tym razem rozgrywany był w pięciu kategoriach wiekowych, zarówno dziewcząt jak i chłopców.

Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zajęli: Amelia Ciulińska (Jeżewo), Maja Zarębska (Salos Płock), Patrycja Nowicka (Salos Płock), Sandra Ciulińska (Jeżewo), Magdalena Rajkowska (Jeżewo), Wiktor Bigos (Nowe Łubki), Damian Żochowski (Nowe Łubki), Witold Fronczak (Szerominek), Michał Rajkowski (Jeżewo), Bartłomiej Karczewski (Salos Płock)  

Rywalizacja sportowa przeprowadzana była według zasad fair play. Obsługą sędziowską i techniczną imprezy zajęli się nauczyciele Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Płońsku oraz  ks. Zbigniew Sajewski i Krzysztof Grabowski. Wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali słodkimi bułkami, kawą i herbatą.

Ks. Zbigniew Sajewski
Diecezjalny Duszpasterz Sportu

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę