Jubileuszowy X Płoński Maraton Biblijny

Około 150 osób czytało Pismo św. podczas jubileuszowego X Płońskiego Maratonu Biblijnego pod hasłem „Nieznajomość Pisma św. jest nieznajomością Chrystusa” (św. Hieronim), który zakończył się 16 maja br. w Płońsku. Przez cztery dni wierni parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego czytali Nowy Testament, Księgę Psalmów oraz Księgę Przysłów: - Poprzez lekturę słowa Bożego lepiej poznajemy Jezusa Chrystusa – powiedział ks. kan. Zbigniew Sajewski, proboszcz płońskiej parafii.

Biblia.jpg

X Płoński Maraton Biblijny zorganizowała parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Maraton trwał cztery dni, Pismo św. czytane było na schodach kościoła parafialnego, od poniedziałku 13 maja do czwartku 16 maja.

Wydarzenie zainaugurowano Mszą św. w kościele parafialnym, ponadto przez cały czas modlono się za tych, którzy odpowiedzieli na powołanie do służby kapłańskiej czy zakonnej, jak również o nowe powołania.

Parafianie i mieszkańcy miasta czytali Nowy Testament oraz starotestamentalne Księgi Psalmów i Księgę Przysłów. W gronie około 150 czytających osób była m.in. młodzież szkolna, katecheci i nauczyciele, przedstawiciele kilkudziesięciu wspólnot, które działają przy parafii, burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik oraz proboszcz parafii ks. kan. Zbigniew Sajewski wraz z księżmi wikariuszami.

- W naszej parafii od wielu lat działa Krąg Biblijny, mamy grupę 40 dorosłych lektorów, którzy czytają słowo Boże podczas każdej Mszy św., przez cały czas staramy się w różny sposób realizować wezwanie św. Hieronima, aby jak najlepiej czytać Pismo św. W ten sposób lepiej poznajemy Jezusa Chrystusa – przekazał ks. kan. Zbigniew Sajewski, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę