Jubileuszowy XXV Sacrosong diecezji płockiej w Nasielsku

Zespoły muzyczne z Rypina, Żmijewa, Dobrzynia nad Drwęcą i Pułtuska zajęły pierwsze miejsca w jubileuszowym XXV Sacrosongu diecezji płockiej, jaki odbył się  11 czerwca 2022 r. w Nasielsku. W wydarzeniu uczestniczyło około czterystu osób: - Niech muzyka w naszych kościołach przenosi nas w świat ducha, modlitwy i piękna – powiedział podczas Mszy św. ks. biskup Mirosław Milewski.

Sacrosong 2022

W Nasielsku w diecezji płockiej odbył się jubileuszowy XXV Sacrosong diecezji płockiej. Wzięły w nim udział schole, zespoły młodzieżowe, zespoły inne oraz chóry. Przesłuchania konkursowe zorganizowano w trzech miejscach: Szkole Podstawowej nr 2, Nasielskim Ośrodku Kultury, kościele parafialnym.

Po przesłuchaniach ich uczestnicy wzięli udział w Mszy św. w kościele parafii św. Wojciecha w Nasielsku. Przewodniczył jej bp Mirosław Milewski. Przypomniał, że chrześcijanie od początku uwielbiali Boga śpiewem. Pierwszym śpiewem Kościoła były psalmy i hymny. Z biegiem lat Kościół wykształcił nowe formy śpiewu.

Kaznodzieja zaznaczył, że od VI-VII wieku w klasztorach, katedrach i kościołach rozbrzmiewał chorał gregoriański, a potem zrodziła się polifonia. Chóry przenosiły uczestników liturgii w świat duchowy, pełen obecności Boga. Następnie pobożność narodów sprawiła, że powstały pieśni w językach narodowych, proste i możliwe do śpiewania przez wszystkich. To jest „muzyczny skarbiec Kościoła”.

- Śpiew nie jest dodatkiem do liturgii - jest jej częścią: pomaga lepiej wyrazić modlitwę, jednoczy wszystkich zebranych i nadaje uroczysty charakter obrzędom. Piękny śpiew pozwala oddać Bogu należną cześć, wprowadza nas na tę niebiańską ucztę, pełną radości, pełną chwały Bożej. Liturgia jest znakiem innego świata, ma być inna niż nasza codzienność. Śpiew w liturgii też ma być wyjątkowy, przeznaczony tylko dla Pana Boga – zaakcentował biskup pomocniczy.

Życzył wszystkim, aby śpiew i muzyka, także w kościołach parafialnych, przypominały, że wierni są powołani jak Elizeusz „do zanurzenia w Bogu”, a będąc w kościele „znajdują się w przedsionku nieba”: - Niech muzyka w naszych kościołach nie przypomina muzyki naszej codzienności, muzyki rozrywkowej czy filmowej, ale niech przenosi nas w świat ducha, modlitwy i piękna – podsumował bp Milewski.

Wszyscy uczestnicy Sacrosongu podczas Mszy św. wykonali dwa utwory: „Witaj Pokarmie” – podczas komunii św. oraz „Powietrze już drga”, czyli hymn Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 roku – na zakończenie Mszy św. Śpiew podczas Mszy św. prowadził chór „Lira” pod kierunkiem Joanny Ostaszewskiej z parafii św. Wojciecha w Nasielsku. Nie wziął on udziału w części konkursowej, ponieważ zdobył pierwsze miejsce podczas minionych dwóch Sacrosongów.  

Po Mszy św. ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody laureatom. Pierwsze miejsca w poszczególnych czterech kategoriach zajęły zespoły: schola parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie, zespół młodzieżowy Credo z parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Żmijewie, zespół D.E.B. Drwęckie Echo Boga z parafii św. Katarzyny w Dobrzyniu nad Drwęcą, chór Gaudium Cantus z parafii św. Mateusza w Pułtusku.

Zdaniem ks. dr. Marcina Sadowskiego, dyrektora wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku oraz dyrektora Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej „Musicum”, Sacrosong 2022 odznaczał się wysokim poziomem muzycznym, zaangażowało się w niego wiele osób: - Był konkurs, ale też integracja. Jednym z celów Sacrosongu jest pobycie ze sobą razem, we wspólnocie. Udało nam się spełnić ten cel – zaznaczył organizator przeglądu muzycznego.  

W diecezji płockiej Sacrosongi odbywają się średnio co 2-3 lata, jednak teraz przerwa była dłuższa z powodu pandemii. Poprzednia tego typu impreza miała miejsce w roku 2017.    

Organizatorami XXV Sacrosongu diecezjalnego byli: wydział duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Płocku z dyrektorem ks. dr. Marcinem Sadowskim, parafia św. Wojciecha w Nasielsku z proboszczem ks. kan. Tadeuszem Pepłońskim, miasto Nasielsk, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nasielsku, Nasielski Ośrodek Kultury.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę