Komunikat Ceremoniarza Biskupiego w związku z Mszą Św. pod przewodnictwem kard. St. Dziwisza w Bazylice Katedralnej w Płocku, 21 czerwca br., godz. 11.30

Poniżej zamieszczamy ważne informacje dotyczące niedzielnej uroczystości:

Jp2-mozaika.jpg

1. Do koncelebry zaproszeni są księża dziekani, księża z instytucji diecezjalnych oraz pozostali kapłani.

2. Zakrystia dla koncelebransów będzie znajdować się na wewnętrznym dziedzińcu Opactwa pobenedyktyńskiego, skąd wszyscy wyruszą do bazyliki katedralnej w procesji wejścia.

3. Księża Dziekani są proszeni o zabranie własnej alby i cingulum. Do koncelebry zakładają przygotowane w zakrystii ornaty.

4. Pozostali koncelebransi  są proszeni o zabranie ze sobą alby, cingulum i białej stuły.

5. Bezpośrednio po Mszy św. wszyscy koncelebransi udają się w procesji wyjścia przed Dom Biskupi, gdzie Ksiądz Kardynał pobłogosławi i odsłoni mozaikę św. Jana Pawła II.

6. Miejsce parkingowe dla samochodów koncelebransów będzie znajdować się na terenie Wyższego Seminarium Duchownego i Szkół Katolickich w Płocku.

ks. Dariusz Malczyk
Ceremoniarz biskupi

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę