Komunikat o Wieczerzy Wigilijnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku

Poniżej zamieszczamy informację Rektora WSD w Płocku:

Oplatek_wigilijny_640x0_rozmiar-niestandardowy.jpg

Czcigodni Księża!

Pragnę poinformować, że w związku z obowiązującymi przepisami sanitarnymi tegoroczna wigilia w Wyższym Seminarium Duchownym odbędzie się jedynie dla mieszkańców naszego domu. Taka decyzja podyktowana jest troską o to, aby wierni nie byli pozbawieni opieki duszpasterskiej z powodu ewentualnych konsekwencji, jakie mogą wyniknąć po spotkaniu tak wielu osób z różnych środowisk. Mam głębokie przekonanie, że ta decyzja spotka się ze zrozumieniem Czcigodnych Księży. Jednocześnie przy tej okazji pragnę podziękować wszystkim, którzy z potrzeby serca w poprzednich latach uczestniczyli w wieczorze wigilijnym w seminaryjnym domu.  

Z nadzieją na przyszłoroczne spotkanie wigilijne i zapewnieniem o łączności duchowej w tym wyjątkowym dniu

Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD