Komunikaty Kancelarii Kurii dotyczące Konferencji Dziekanów

Pióro

 

1. Uprzejmie informujemy, że Biskup Płocki Piotr Libera przedłuża kadencję obecnych księży dziekanów, wicedziekanów i dekanalnych ojców duchownych do dnia 23 listopada 2021 r. W tym dniu (tzn. 23 listopada 2021 r., o godz. 10.00) odbędzie się kolejna Konferencja Dziekańska, z udziałem kapłanów nowo powołanych na urzędy dekanalne.

2. Najbliższa Konferencja Dziekańska odbędzie się, zgodnie z zaplanowanym terminarzem diecezjalnym, w dniu 9 września 2021 roku (por. Okólnik 4/2021). Rozpocznie się ona o godz. 10.00 w bazylice katedralnej Modlitwą Przedpołudniową Liturgii Godzin oraz konferencją ascetyczną. Druga część spotkania będzie miała miejsce w sali barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego. W konferencji uczestniczą księża dziekani i wicedziekani oraz przedstawiciele urzędów centralnych.
Płock, dnia 31 sierpnia 2021 r.

Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

 

Płock, dnia 31 sierpnia 2021 r.