Koncert Patriotyczny w ramach projektu „Pamięć i Niepodległość”

Na terenie przykościelnym w Maszewie Dużym w dniu 6 września 2020 r. odbył się Koncert Patriotyczny w ramach realizacji projektu „Pamięć i Niepodległość” realizowanego na terenie gminy Stara Biała. Projekt ów jest upamiętnieniem bohaterów, którzy walczyli w walkach obronnych wojny polsko-bolszewickiej na terenie gminy w obronie Płocka.

Maszewo.jpg

W sierpniu 1920 r. na terenie Gminy Stara Biała rozegrały się walki, które miały ogromny wpływ na przebieg i ostateczne zwycięstwo działań obronnych wojny polsko-bolszewickiej w Płocku, na Północnym Mazowszu i w Polsce. „Przecież to na terenie tej właśnie gminy znajdują się groby poległych, tablice pamięci, cmentarze i miejsca świadczące o bohaterstwie i przelanej krwi w obronie dopiero co odzyskanej niepodległości” – mówił podczas otwarcia koncertu Witold Wybult, prezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Maszewie Dużym, której przewodniczył ks. prof. Wojciech Góralski – fundator fundacji, która zorganizowała wydarzenie. Koncelebrował ks. Witold Zembrzuski, miejscowy proboszcz.
Przewodniczący zgromadzenia liturgicznego najpierw przypomniał zebranym fakty historyczne związane z walkami o utrzymanie niepodległości. Następnie zachęcał zebranych do postawy wybaczenia: „Dobro i zło ścierają się ze sobą od założenia świata; źli i dobrzy żyją obok siebie. Istnieje pokusa segregowania ludzi już tutaj, człowiek nie ma jednak do tego prawa, Bóg zarezerwował tę ocenę sobie. Oznacza to, że jakkolwiek nie wymazujemy z pamięci ogromnego zła, które wyrządzili nam nasi wrogowie podczas wojny obronnej z 1920 roku, to jednak chcemy im przebaczyć. W świetle Ewangelii i przykładu Jezusa Chrystusa przybitego do krzyża i przebaczającego swoim oprawcom przebaczenie nie jest wyrazem słabości, lecz ludzkiej i chrześcijańskiej wspaniałomyślności”.

Bezpośrednio po Eucharystii rozpoczął się koncert. Kolejno wystąpili: Gminna Orkiestra Dęta ze Starej Białej, Zespół Moja Rodzina, seniorzy którzy uczestniczyli w warsztatach artystyczno-historycznych oraz Zespół Tańców Historycznych Szlacheckich z MDK w Przasnyszu.
W trakcie koncertu jego uczestniczyli mieli okazję zobaczyć dwie wystawy. Pierwszą, która powstała w ramach realizacji projektu pt.: „Obrona Płocka 1920” i drugą zrealizowaną przez Biuro Programu „Niepodległa” we współpracy z Muzeum Wojska Polskiego pt.: „Bitwa Warszawska”. Stulecie zwycięstwa”. Dla najmłodszych organizatorzy przewidzieli strefę z tzw. dmuchańcami i animacjami.

Podczas uroczystości zaprezentowali się: 1 Wodna Maszewska Drużyna Harcerzy Bractwa Harcerskiej Bandery „Białe Wilki”, Związek Polskich Spadochroniarzy IX Oddział Płock, Stowarzyszenie 4. Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej, 64. Batalion Lekkiej Piechoty w Płocku, I Liceum Ogólnokształcące PUL, im. 4 Pułku Strzelców Konnych w Płocku – wymieniała Aldona Wiśniewska, koordynator projektu.
Współorganizatorami wydarzenia byli: Fundacja „TAK dla Rodziny”, Gmina Stara Biała, kościół filialny pw. św. Jadwigi Królowej w Maszewie Dużym, parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej i parafia pw. św. Floriana w Proboszczewicach.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Witold Wybult

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę