Koncerty ku czci bł. kard. Stefana Wyszyńskiego w parafii Strzygi

Koncerty połączone z przekazem świadectwa wiary i patriotyzmu odbędą się podczas odpustu ku czci św. Rocha 21 sierpnia br. w kościele parafialnym w Strzygach. Na każdej Mszy św. będzie można wysłuchać programu poetycko-refleksyjnego pt. „Wielki Polak – Kardynał Stefan Wyszyński”, upamiętniającego postać Prymasa Tysiąclecia.

Wyszyński Plakat

W programie koncertu zabrzmi  piosenka literacka autorstwa m.in. B. Okudżawy, J. Kaczmarskiego, P. Gintrowskiego. Koncert przybliży prawdę o Wielkim Polaku, który dzięki swej niezłomnej postawie ocalił Kościół w Polsce i tym samym poprowadził naród polski ku wolności. 

Przed główną Mszą o godzinie 11.30 będzie można wysłuchać recitalu Pieśni Bardów „Solidarności” pt. „Ojczyzna, kiedy myślę…” w wykonaniu Agnieszki Bielanik-Witomskiej. Wykonane zostaną najbardziej porywające pieśni bardów „Solidarności” m.in.  Jana Pietrzaka: „Nadzieję”, „Żeby Polska była Polską”; Jacka Kaczmarskiego „Mury” , „Modlitwę. Pięć głosów z kraju”.  W czasie recitalu towarzyszyć jej będzie Agata Witomska – śpiew.

Agnieszka Bielanik - Witomska  - piosenkarka, aktorka scen muzycznych. Debiutowała w Teatrze Muzycznym w Gliwicach, współpracowała z chorzowskim Teatrem Rozrywki, koncertowała z kabaretem „Pod Egidą” Jana Pietrzaka. Od 2008 roku tworzy własne programy muzyczne. W czasie koncertu towarzyszyć jej Agata Witomska – śpiew.

Parafia Strzygi 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę