Kościół płocki wsparł zakup aparatów USG dla misji w Peru

Dzięki środkom pochodzącym od księży i wiernych diecezji płockiej udało się kupić dwa aparaty do badań ultrasonograficznych (czyli USG) dla misji w Pebas i San Pablo w Peru. Akcję pomocową koordynował ks. Paweł Sprusiński, który przez 11 był misjonarzem w tym kraju: - Po ponad dwóch latach został sfinalizowany projekt, który rozpocząłem w czasie pandemii, będąc jeszcze w Peru - podkreślił duszpasterz.

USG Pebas

Peru jest krajem, w którym mieszkańcy mają trudny dostęp do leczenia szpitalnego, brakuje sprzętu, lekarzy i pielęgniarek, a lekarstwa są bardzo drogie. Poza tym kraj ten drastycznie dotknęła pandemia Covid-19, śmiertelność z tego powodu należała do najwyższych na świecie.

- Od 2020 roku misja Pebas w Peru zbierała pieniądze na zakup m.in. leków i koncentratorów tlenu dla Amazonii. Zrodził się pomysł, aby zebrać środki na zakup aparatu rentgenowskiego dla ośrodka zdrowia w Pebas. W ciągu kilku miesięcy udało się pozyskać potrzebne 30 tysięcy dolarów – relacjonuje ks. Paweł Sprusiński, były misjonarz w Pebas, a obecnie proboszcz parafii Janowo w diecezji płockiej.

Wcześniej aparat rentgenowski zakupił szpital w misji Santa Clotilde nad rzeką Napo. Niestety przygotowanie personelu do obsługi aparatu i uzyskanie odpowiednich wymagań technicznych do uruchomienia aparatu w warunkach puszczy amazońskiej, stało się ogromnym i kosztownym wyzwaniem.

- Mądrzejsza o doświadczenie misji Santa Clotilde, ekipa misyjna z Pebas wraz z radą ekonomiczną Wikariatu Apostolskiego Św. Józefa zdecydowała o zakupie innego, mniej skomplikowanego sprzętu. Zdecydowaliśmy o zakupie aparatów ultrasonograficznych dla ośrodków zdrowia w misji Pebas i San Pablo. Sprzęt zakupiony został w Limie. 3 listopada do Pebas dotarły dwa aparaty USG oraz lekarze-misjonarze z Kanady i Hiszpanii, którzy przeszkolili lekarzy i położne z Pebas i San Pablo w zakresie korzystania z ultrasonografów - relacjonuje ks. Paweł Sprusiński.

Oficjalne przekazanie i podpisanie aktu darowizny od Kościoła katolickiego dla dwóch ośrodków zdrowia nad Amazonką nastąpiło 11 listopada, w obecności biskupa Javier Travieso Martin CMF, odpowiedzialnego za Wikariat Apostolski Św. Józefa: - Każdy z aparatów USG kosztował po 15 tysięcy dolarów. 23 tysiące dolarów pochodzi z darowizn z Polski, przede wszystkim z diecezji płockiej – podkreśla duszpasterz.

Ksiądz Paweł Sprusiński jest kapłanem od 19 lat, a 11 lat spędził na misjach. Był proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia w Pebas, należącego do Wikariatu Apostolskiego św. Józefa w Amazonii Peruwiańskiej. Jest to około czterotysięczne miasteczko na prowincji. Na terenie całej parafii, terytorialnie zbliżonej do diecezji płockiej, mieszka około 16 tys. osób. Obecnie ks. Sprusiński jest proboszczem parafii św. Rocha w Janowie (dekanat Dzierzgowo).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę