Ks. biskup M. Milewski: rodzina to wspólnota, która przekazuje dar wiary

- Rodzina to wspólnota, która przekazuje dar wiary. Powinna być miejscem, w którym się przebacza i doświadcza przebaczenia - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Rypinie (1 czerwca br.). W czasie wizytacji pasterskiej parafii pw. św. Stanisława Kostki udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Za udzielenie tego sakramentu podziękował proboszcz parafii ks. kan. Jacek Lubiński.

Family-286229_640.jpg

- To prawda, że w rodzinach są problemy, nieporozumienia, kłótnie, przecież jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy słabi, miewamy złe nastroje, drążą nas smutki, nie wszystko dzieje się po naszej myśli. Ktoś powie – to normalne! Jednak bez względu na to, co się wydarzy, rodzina powinna być miejscem, w którym się przebacza i doświadcza przebaczenia. Ojciec święty Franciszek zachęca, aby w rodzinie używać trzech ważnych słów: „proszę”, „dziękuję” i „przepraszam” – podkreślił w homilii bp Mirosław Milewski.

Zaakcentował, że „rodzina, to też wspólnota, która przekazuje wiarę”. W rodzinach rodzice przekazują dar wiary swoim dzieciom. Odwołał się do niedawnej beatyfikacji trzech hiszpańskich pielęgniarek, które zostały zamordowane w 1936 roku w czasie wojny domowej w Hiszpanii, przez żołnierzy lewicowego i antyklerykalnego Frontu Ludowego. Były to: 25-letnia Pilar Gullón Yturriaga, 41-letnia Olga Pérez-Monteserín Núñez i 23-letnia Octavia Iglesias Blanco.

- Na każdej wojnie potrzebni są żołnierze, ale na każdej wojnie potrzebne są też pielęgniarki. Pilar, Olga i Octavia, należące do różnych stowarzyszeń katolickich, nie miały poglądów politycznych. Jednak wychowane w atmosferze wiary, kierując się pragnieniem jak najlepszego służenia wszystkim potrzebującym, postanowiły włączyć się w opiekę nad rannymi w walkach. Przeszły kursy prowadzone przez Czerwony Krzyż i zostały pielęgniarkami – relacjonował bp Milewski.

Gdy do szpitala, w którym pracowały, dotarło wojsko Frontu Ludowego, kobiety nie opuściły swych podopiecznych chorych. Zostały uwięzione, potem torturowano je w okrutny sposób, a wreszcie rozstrzelano. Choć je zmuszano, nie wyrzekły się wiary chrześcijańskiej. Pamięć o pielęgniarkach pozostała w lokalnym środowisku.

- Te trzy bohaterskie kobiety i dobre katoliczki w czasie bratobójczej wojny, wybierając troskę o rannych w szpitalu, dały świadectwo wiary. Ich świadectwo może służyć dziś wszystkim, a zwłaszcza ludziom młodym, którzy często są zdezorientowani i zagubieni w świecie, promującym niewiarę, bezbożność i niemoralność. Modlę się gorąco o to, aby młodzież, która przystąpi do sakramentu bierzmowania, też traktowała wiarę na serio, poważnie, kierując się mądrością i bojaźnią Bożą – powiedział hierarcha.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę