Ks. biskup M. Milewski w Niedzielę Dobrego Pasterza: katolicy mają obowiązek bronić swojej wiary

- Mamy prawo reagować, gdy ktoś, kto za nic ma Boże przykazania, szarga symbole naszego kultu religijnego – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Niedzielę Dobrego Pasterza, podczas wieczornej Mszy św. w parafii św. Bartłomieja (farnej) w Płocku.

Ikona_dobrego_pasterza_3.jpg

W Niedzielę Dobrego Pasterza bp Mirosław Milewski stwierdził, że świadkiem Jezusa Zmartwychwstałego można być na różny sposób. Największym świadectwem jest oddanie życia za wiarę, co dzieje się w wielu krajach na świecie. Współcześnie w Polsce chodzi o świadectwo uczciwego i prawego życia: wykonywanie obowiązków domowych, traktowanie innych z życzliwością, pomaganie słabszym, a także otwarte mówienie o tym, że wiara w Boga jest ważna.

Powiedział też, że na każdym katoliku ciąży obowiązek dawania świadectwa swojej wiary. Odniósł się do dyskusji o tym, czy tęcza LGBT na Ikonie Jasnogórskiej to profanacja, czy nie; czy trzeba reagować na drwinę z najważniejszych symboli wiary czy może dać sobie spokój, bo to i tak nie ma sensu. Dyskusje te odbywają się w miesiącu maju, gdy w kościołach w całej Polsce, przed kapliczkami i krzyżami wierni odmawiają Litanię loretańską do Najświętszej Maryi Panny.

Zaznaczył, że nie można słuchać podszeptów tych, którym wszystko jedno, czy Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej i Dzieciątka Jezus ma tęczę czy nie: - Mamy prawo reagować, gdy ktoś, kto za nic ma Boże przykazania, szarga symbole naszego kultu religijnego. Mamy obowiązek głośno mówić, że obraża to nasze uczucia. Mamy obowiązek nie zgadzać się na takie czyny – stwierdził hierarcha.

Dodał, że katolicy w takiej sytuacji nie mogą chować głowy w piasek, ale powinni być jednoznaczni i jasno wyrażać swoje poglądy. Chodzi tu o jasną i konkretną postawę, że nie życzą sobie, aby ktoś drwił z tego, co jest dla nich święte.

W Niedzielę Dobrego Pasterza biskup poprosił też o modlitwę za Kościół diecezjalny, jego duszpasterzy i siebie nawzajem oraz o to, by być jak owce, które słuchają głosu Dobrego Pasterza i idą za Nim, bo tylko On daje życie wieczne.

Podczas wieczornej Eucharystii w płockiej Farze bp Milewski udzielił także sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę