Ks. biskup Mirosław Milewski do młodzieży: Pan Bóg nigdy nikogo nie skreśla

- Pan Bóg nigdy nikogo nie skreśla. Droga grzechu nie jest drogą nieodwracalną – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski do młodzieży w parafii św. Katarzyny w Dobrzyniu nad Drwęcą (6 czerwca br.).

Dobrzyn-milewski.jpg

Bp Mirosław Milewski w homilii odwołał się do słów Jezusa z Ewangelii według św. Marka o tym, że bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie może zostać odpuszczone (Mk 3,28-29): - Grzech przeciwko Duchowi Świętemu, to zaparcie się Jezusa, to brak wyrzutów sumienia. Człowiek, któremu jest już wszystko jedno, zagłusza w sobie głos Ducha Świętego, ma zatwardziałe serce, zaczyna wierzyć „bogu kłamstwa”, czyli szatanowi – głosił w Dobrzyniu nad Drwęcą.

Zaznaczył, że grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu ten, kto zachowuje się tak, jakby Bóg go nie kochał. Grzesząc, daje poznać, że niewiele zależy mu na innych ludziach i na ludzkim obliczu świata. Istotą grzechu „nie do przebaczenia” jest bunt przeciw Bogu, pogarda wobec Boga i Jego miłosierdzia, brak wiary w możliwość przebaczenia grzechów. Taki człowiek staje się niewolnikiem zła.

- Mimo to Bóg nie przestaje kochać ludzi. Gdy ktoś zdobywa się na szczery żal i sakrament pokuty, to nie ma takiego grzechu, którego Bóg by mu nie odpuścił. Bo właśnie za takich ludzi, którzy się w życiu pogubili, a teraz szukają drogi powrotu, Jezus zapłacił najwyższą cenę – cenę życia – podkreślił biskup.

Przypomniał, że w tym roku w diecezji płockiej i na świecie przypominane jest jedno z największych objawień – 90 lat temu św. Faustyna Kowalska w klasztorze przy Starym Rynku w Płocku po raz pierwszy ujrzała Jezusa Miłosiernego. Faustyna w swoim „Dzienniczku” skrupulatnie notowała słowa Jezusa. W Pasterkę 1937 roku Miłosierny Pan powiedział do niej, że „choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku nie było wskrzeszenia (…), cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni (…)” (Dz 1448).

- Pan Bóg nigdy nikogo nie skreśla. Droga grzechu nie jest drogą nieodwracalną. Można uważać, że dawno zostawiło się za sobą Boga i wiarę, ale nagle okazuje się, że „góra” nam nami czuwa i chce, abyśmy wrócili – stwierdził bp Milewski.

Odwołał się do świadectwa Grzegorza Czerwickiego, który niedawno był gościem jednej z parafii w Płocku. To człowiek, który 12 lat swego życia spędził w więzieniu. Wcześniej postępował jak typowy bandyta. W więzieniu „było trudne życie i było poczucie bezsensu życia”. Pewnego dnia „kolega spod celi”, recydywista z wyrokiem 25 lat, ateista, powiedział mu, że powinien poczytać Biblię. Najpierw czytał jak czyta się książkę przygodową, później dotarło do niego, że Jezus mówi w niej o miłości w niezwykły sposób.

Przełomem okazał się opis męki Pańskiej. Czerwicki nie mógł uwierzyć w to, że jakiś człowiek po prostu zgodził się umrzeć za innych ludzi, nawet za tych „najgorszych”, teoretycznie nic nie wartych, nawet za niego - zwykłego „bandziora”. Zdał sobie sprawę, że Jezusa ukrzyżowano z takimi samymi dwoma bandziorami jak on. To był moment jego nawrócenia, wiedział już, że odtąd jego życie będzie inne. Zrozumiał, że Bóg mu przebaczył.

W czasie Mszy św. bp Mirosław Milewski udzielił sakramentu bierzmowania grupie młodzieży z parafii św. Katarzyny w Dobrzyniu nad Drwęcą. Słowa wdzięczności przekazał mu proboszcz ks. kan. Jarosław Kulesza.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę