Ks. biskup Mirosław Milewski: Maryja nigdy nie pozostaje obojętna na sprawy, które do Niej przynosimy

- Maryja nigdy nie pozostaje obojętna na sprawy, które do Niej przynosimy – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 8 września br. w Koziebrodach. W sanktuarium Maryjnym w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, zwanym świętem Matki Bożej Siewnej, przewodniczył uroczystości odpustowej. Na odpust do Koziebród przyszli pieszo wierni w trzynastu pielgrzymkach.

Koziebrody 2022

Bp Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej, przewodniczył Mszy św. odpustowej w sanktuarium Maryjnym w Koziebrodach. W homilii zaznaczył, że święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, to „dzień urodzin Matki Bożej”. Obchody odpustu w parafii są więc swego rodzaju uroczystością urodzinową Matki Bożej.

Hierarcha przypomniał, że Koziebrody od ponad trzech wieków słyną z niezwykłego wizerunku Matki Bożej. Historycy sztuki napisali, że nie jest on arcydziełem sztuki malarskiej, a wręcz „jest to obraz lichego pędzla”, jednak dla wierzących nie ma to znaczenia.

- Kiedy św. siostra Faustyna pierwszy raz zobaczyła obraz namalowany na prośbę Jezusa z podpisem „Jezu ufam Tobie”, powiedziała: „Któż Cię Jezu namaluje tak pięknym jak jesteś”. W odpowiedzi usłyszała słowa Jezusa: „Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce Mojej”. Myślę, że te same słowa można odnieść do cudownego obrazu Matki Bożej Koziebrodzkiej, Królowej Nieba: nie w pięknie farb ani zdolnościach artysty jest wielkość tego obrazu, ale w łaskawym sercu Maryi, która w tym miejscu pragnie udzielać swoich łask - powiedział biskup.

Gość z Płocka zaznaczył, że w sanktuarium zapisano wiele świadectw pomocy Maryi w najróżniejszych sprawach. O Jej łaskawości świadczą zgromadzone wota. Mimo, iż kilkukrotnie były rozkradane, nadal tablice wokół głównego ołtarza w kościele pełne są znaków wdzięczności Matce Bożej. Jest to świadectwo tego, że Maryja nie tylko w dawnych czasach wspierała zawierzających się jej ludzi, ale że czyni to także teraz.

- Maryja nigdy nie pozostaje obojętna na sprawy, które do Niej przynosimy. Być może nie zawsze spełni się dokładnie to, o co prosimy, czasami daną sprawę rozwiąże zupełnie inaczej niż byśmy sobie to wyobrażali, ale na pewno nie pozostanie obojętna na nasze prośby - stwierdził bp Milewski.

Podkreślił, że do Maryi na „urodziny” przynosi się prezenty: czyste dusze po spowiedzi, dar Komunii św., dar modlitwy, przynosimy wieńce dożynkowe – znak wdzięczności, a przede wszystkim samych siebie i swoje zwyczajne życie, w którym wielu „szepcze kolejne zdrowaśki przesuwając w dłoniach paciorki różańca”.

Uroczystości odpustowe w Koziebrodach połączono z dożynkami, przybyły na nie delegacje z regionu, które przywiozły wieńce dożynkowe i ziarno, podczas sumy odpustowej odbyło się ich poświęcenie. Na zakończenie odbyła się procesja wokół kościoła. Gospodarzem uroczystości (poprzedzonej nieszporami 7 września) był ks. Dariusz Żuławnik, proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Koziebrodach.


W Koziebrodach od ponad 300 lat czczona jest kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz w głównym ołtarzu (jak uważają historycy sztuki) „jest wierną, choć nie najlepszą XVII-wieczną kopią obrazu częstochowskiego”. Rozwój pobożności maryjnej był związany z ogłoszeniem Maryi Królową Polski przez króla Jana Kazimierza w 1656 roku. Powstało wtedy wiele lokalnych ośrodków kultu maryjnego, a jednym z nich były Koziebrody.

Pierwsze wzmianki o cudach mających miejsce za sprawą modlitw przed obrazem Matki Bożej Koziebrodzkiej pochodzą z 1711 roku. Potwierdzają to liczne wota, sukienka i korona, które zdobią maryjny wizerunek. Zachowały się zapisy potwierdzające, że modlitwa przed cudownym obrazem czyniła cuda.

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny do Matki Bożej Koziebrodzkiej mieszkańcy regionu przybywają w trzynastu pielgrzymkach pieszych (tzw. kompaniach).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę