Ks. biskup Mirosław Milewski: Maryja uczy nas właściwie przeżywanego chrześcijaństwa

- Prawda o niepokalanym poczęciu pozwala nam dostrzec w Maryi nadzieję dla każdego z nas. Ona przypomina i uczy nas, na czym polega właściwie przeżywane chrześcijaństwo - podkreślił ks. biskup Mirosław Milewski 8 grudnia br. w Przasnyszu. Przewodniczył nieszporom i Eucharystii w Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki, którymi rozpoczęto tradycyjną oktawę ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Niepokalane Poczecie
deon.pl

Bp Mirosław Milewski przypomniał w Przasnyszu, że 8 grudnia Kościół świętuje początek istnienia Maryi, zachowanej od grzechu pierworodnego ze względu na przyszłe zasługi Pana Jezusa. Bóg zachował Ją od zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski, aby była godnym mieszkaniem Jego Syna, w ten sposób uczynił Ją „najpiękniejszą ze wszystkich swoich stworzeń”.

Maryja, która została wybrana, aby być „nową Ewą”, została obdarzona „pełnią łaski”. Jest obdarzona łaską, czyli szczęśliwa, bo wolna od grzechu, któremu podlega każdy człowiek, to jest Jej imię.

Kaznodzieja przypomniał dwa objawienia Maryi Niepokalanie Poczętej, najpierw w 1830 roku młodej francuskiej zakonnicy Katarzynie Labouré, z poleceniem szerzenia kultu niepokalanego poczęcia Maryi w objawieniu Cudownego Medalika.

- Ludzie otrzymywali tyle łask nosząc ten medalik, że zaczęto nazywać go „Cudownym Medalikiem”. W ciągu dziesięciu lat w samym tylko Paryżu wybito w różnych wielkościach ponad sześćdziesiąt milionów egzemplarzy. To objawienie miało miejsce dwadzieścia cztery lata przed ogłoszeniem 8 grudnia 1854 roku przez papieża Piusa IX dogmatu, czyli uroczyście zdefiniowanej prawdy o niepokalanym poczęciu Maryi – głosił biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Potem, w 1858 roku, Matka Boża objawiła się czternastoletniej Bernadecie Soubirous w Lourdes. Wtedy określenie „Niepokalanie Poczęta” zostało potwierdzone przez samą Matkę Bożą. Piękna Pani, bo tak ją nazywała ta prosta dziewczynka, ukazała się aż osiemnaście razy. W szesnastym objawieniu Matka Boża na pytanie Bernadetty, jak ma na imię, odpowiedziała: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”.

- Prawda o niepokalanym poczęciu pozwala nam dostrzec w Maryi nadzieję dla każdego z nas. Ona wskazuje na różne sposoby, jak być, jak stawać się pięknymi w oczach Boga. Przypomina i uczy nas, na czym polega właściwie przeżywane chrześcijaństwo, a dzieje się tak, gdy ciągle, czasami nawet wbrew sobie i przeciwnościom, mówimy Bogu swoim życiem „bądź wola Twoja” w rodzinie, w pracy, w domu czy w szkole, w kapłaństwie, w biskupstwie – zaakcentował bp Milewski. 

Podczas Mszy św. w przasnyskim sanktuarium modlono się także nieszporami. Po Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna. W uroczystości, która jest jedną z najważniejszych w Przasnyszu, uczestniczyli mieszkańcy tego miasta, ojcowie pasjoniści, siostry zakonne. Gospodarzem spotkania był o. Wiesław Wiśniewski CP, kustosz sanktuarium, którym opiekują się ojcowie pasjoniści, a zarazem proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu.

W Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu od ponad 400 lat czci się Matkę Bożą, są tam też uroczyście odprawiane nieszpory w oktawie uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Słynący łaskami obraz Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w 1605 r. ufundował Paweł Kostka, rodzony brat św. Stanisława Kostki, głównego patrona diecezji płockiej, patrona dzieci i młodzieży. Obraz ten jest kopią obrazu Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego), znajdującego się w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. W 1977 r. przasnyski obraz koronowano papieskimi koronami.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę