Ks. biskup Mirosław Milewski: miłosierny Pan na nas czeka

- Jeszcze jest czas by kochać, przebaczać, nawracać się, zmieniać się. Pan jest miłosierny, On czeka – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 8 listopada 2020 r. w Radzanowie koło Płocka. W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych zaznaczył, że w chwili nadejścia Pana, którego nikt nie jest w stanie przewidzieć, każdy będzie odpowiadał wyłącznie za swoje życie i swoje czyny.

Jm_sbm_plock.jpg

Bp Mirosław Milewski zaznaczył, że świat Roku Pańskiego 2020 wydaje się być pełen niepokoju: coraz szersze kręgi zatacza pandemia, ulice są pełne protestujących, wciąż dochodzi do zamieszek i zamachów terrorystycznych. W takich czasach Bóg w Ewangelii daje do rozważenia przypowieść o pannach roztropnych, mądrych i nieroztropnych, głupich. Te dwie tak różne od siebie grupy panien, to alegoria Kościoła, wspólnoty wszystkich wierzących w Boga.

Biskup przekazał, aby być zawsze przygotowanym na nadejście Pana. Należy w sposób zdecydowany i mądry myśleć o tym, co będzie się z nami działo po śmierci. Ciągłe odkładanie tego, co ważne na później, może okazać się zgubne.

„Przypowieść Jezusowa to wezwanie, abyśmy roztropnie rozróżniali, co rzeczywiście jest w życiu ważne, a co tylko nam się wydaje, że jest ważne. Abyśmy zastanowili się nad tym, czy to, co dociera do mnie z otoczenia, z mediów społecznościowych, z portali internetowych to głos Boga czy może raczej szept złego ducha? Czy nie ulegamy zanadto chaosowi tego świata? Nie nasiąkamy jak gąbka rzeczami mało ważnymi i niepotrzebnymi?” – zapytał hierarcha.

Stwierdził, że w chwili nadejścia Pana, którego nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, każdy będzie odpowiadał wyłącznie za swoje życie i swoje czyny. Nikt ludzi w tym nie zastąpi. Póki co drzwi na ucztę weselną w niebie są otwarte. Jeszcze jest czas „by kochać, przebaczać, nawracać się, zmieniać się”. Jest czas, by odrzucić pokusę, że „jakoś” to będzie. Albo człowiek będzie gotowy, albo nie. Pan jest miłosierny, On czeka.

Biskup zwrócił się też do młodzieży przed przyjęciem przez nią sakramentu bierzmowania. Przekazał jej, że przykładem kogoś, kto cierpliwie czeka na Sąd Ostateczny, kto zgromadził zapas „duchowej oliwy”, nie tracąc czasu na zajmowanie się rzeczami niepotrzebnymi, może być znany muzyk Muniek Staszczyk, lider popularnego zespołu T. Love, wykonawca wielu znanych piosenek.

Jakiś czas temu udzielił wywiadu swojemu synowi Janowi Staszczykowi. Pytania dotyczyły wiary. Muzyk powiedział m.in. że to, co oferuje Kościół, jest dużo ciekawsze od tego, co proponuje popkultura. Podstawą są sakramenty, które pogłębiają wiarę. Artysta podkreślił, że należy skupiać się na tym, co dobre, a „tego w Kościele jest cała masa”.

Bp Milewski stwierdził, że Staszczyk jest też realistą w ocenie katolicyzmu współczesnej młodzieży. Uważa bowiem, że „młodzi się wstydzą powiedzieć, że chrześcijaństwo im się podoba”. Być może jednak w kryzysie narodzi się mocny duch: nie będzie ilości, ale jakość - tak było już od czasów Chrystusa. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę