Ks. biskup Mirosław Milewski: można się z prawem Bożym nie zgadzać, ale nie można go zmienić

- Można się z prawem Bożym nie zgadzać, ale nie można go zmienić. Bóg prosi nas o szacunek dla życia – powiedział do młodzieży ks. biskup Mirosław Milewski 27 października 2020 r. w kościele w Maszewie, na terenie parafii Brwilno koło Płocka. Udzielił jej także sakramentu bierzmowania.

Dekalog.jpg

Bp Mirosław Milewski zwracając się do ludzi młodych i ich rodziców zaznaczył, że spotkanie z nimi odbywa się w trudnym czasie: nasila się pandemia, a przez Polskę przetacza się fala protestów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z konstytucją ustawy zezwalającej na przerwanie ciąży w sytuacji, gdy badania prenatalne wskazują, że dziecko ma ciężkie i nieodwracalne wady.

Przypomniał słowa św. Jana Pawła II z encykliki „Evangelium vitae” o tym, aby „budzić w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwość na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji”.

Biskup zaznaczył ponadto, że prawo do życia, to prawo Boże, którego nikt nie może znieść lub potwierdzić. To nie jest żadna nowa nauka, dopiero co ogłoszona, ale prawda, którą głosi się w Kościele od ponad dwóch tysięcy lat, a nawet o wiele dłużej - od czasu podyktowania Mojżeszowi przez Boga Dekalogu - 10 przykazań. One opisują, jak ma żyć człowiek wierzący w Boga, czego ma się trzymać, co powinno być dla niego ważne. Od tamtego czasu Kościół nie wprowadził żadnych nowych praw.

„Można się z prawem Bożym nie zgadzać, ale nie można go zmienić. A Bóg prosi nas o szacunek dla życia. O ile prościej byłoby pozbyć się ludzi, którzy są dla nas problemem lub obciążeniem, na przykład ze względu na swoją chorobę, albo których z jakiś powodów bardzo nie lubimy, czy wręcz nie znosimy. Ale Bóg prosi o szacunek dla każdego życia” – podkreślił biskup pomocniczy w Płocku.

Dodał, że także w jego rodzinie i wśród znajomych żyją osoby niepełnosprawne, z zespołem Downa, z niepełnosprawnościami fizycznymi. Oni bardzo kochani przez swoich bliskich. Gdy patrzy na te oznaki miłości, doznaje wielkiego wzruszenia. Nikt nie ma do nich pretensji o to, że nie mieli szczęścia urodzić się zdrowymi: „To nie ich wina, że urodzili się z różnymi chorobami, że nie są zdrowi jak my” – zaakcentował kaznodzieja.

Poprosił, aby kierować się w życiu miłością i sumieniem „w którego głębi rozbrzmiewa głos samego Boga”. Tam znajduje się najlepszą odpowiedź na współczesne pytania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę