Ks biskup Mirosław Milewski: rewolucja chrześcijaństwa to jedyna udana rewolucja

- Rewolucja chrześcijaństwa to jedyna udana i prawdziwa rewolucja w historii świata – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 8 września br. w parafii św. Antoniego w Żurominie. Przewodniczył tam uroczystościom odpustowym ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

_uromin.jpg

Bp Mirosław Milewski powiedział w Żurominie, że mimo wielu przeszkód nikt ani nic nie jest w stanie zniechęcić tysięcy ludzi, by przed tym niewielkim obrazem Maryi ze św. Antonim szukali sensu swojego życia. Jednak to nie wiara jest opium dla ludzi, ale „rewolucja jest opium dla wiary”. Każda chęć przewrotu społecznego ładu chrześcijańskiego, której próbowali dokonywać ludzie różnych czasów i epok, kończyła się smutnym upadkiem człowieka. Także dziś celem kolejnych rewolucji jest Bóg i chrześcijańska wizja świata i człowieka.

- Rewolucja, czyli chęć odwrócenia do góry nogami starego porządku, by tworzyć nowy ład, nie jest czymś nowym w historii świata. Różne rewolucje i różni rewolucjoniści w różnych częściach ziemskiego globu próbowali tworzyć albo raj na ziemi, albo piekło dla innych ludzi. Patrząc jednak w historię bez trudu zobaczymy, że żadna z ziemskich rewolucji nie udała się, nie przyniosła zamierzonego skutku, choć wydawało się, że niektóre z nich na zawsze zmienią serca i umysły ludzi – zaznaczył hierarcha.

Biskup stwierdził też, że dziś wielu myśli, że rewolucja seksualna to jedyne lekarstwo na problemy w małżeństwach, na popęd seksualny, celibat czy pedofilię. Krwawych i smutnych owoców tych wszystkich rewolucji pełne są cmentarze Europy i nie tylko. Tylko jedna rewolucja, którą rozpoczęły narodziny pewnego dziecka w Betlejem i trwa do dziś, zmienia prawdziwie oblicze świata.

- To rewolucja chrześcijaństwa, rewolucja Chrystusa, który zamiast miecza przynosi lemiesz do uprawy ziemi, zamiast wojny – pokój serca, w miejsce anarchii i upadku obyczajów – proponuje Dekalog i Osiem Błogosławieństw. Chrystus jest rewolucjonistą, ale nie takim, jakiego widzieli zwolennicy teologii wyzwolenia. Jest rewolucjonistą, bo jego wizja świata i człowieka daje życie i sens wszystkim pokoleniom. Rewolucja chrześcijaństwa to jedyna udana i prawdziwa rewolucja w historii świata – zaakcentował bp Milewski.

Poprosił także, aby nie wierzyć fałszywym nauczycielom, którzy mówią o małżeństwach jednopłciowych czy głoszą teorie gender. To fantaści, którzy prowadzą bałamutne gry, chcą zburzyć pokój i harmonię, sprzeciwiają się nazywania zła złem, nie rozumieją, że podkopują dwa tysiące lat cywilizacji chrześcijańskiej w Europie. Tymczasem najlepsza rewolucja – rewolucja chrześcijaństwa - trwa nieprzerwanie od przyjścia Chrystusa: przez pomoc drugiemu człowiekowi, czyny miłosierdzia, naukę modlitwy i pacierza w rodzinach, wizytę na cmentarzu, dobrą lekturę.

Bp Mirosław Milewski podczas uroczystości odpustowej pobłogosławił także ziarno, tradycyjnie przynoszone do kościołów w ludowe święto Matki Bożej Siewnej.

W sumie odpustowej w Żurominie wzięło udział około 4,5 tysiąca wiernych. Przybyli oni m.in. w pieszych pielgrzymkach z dekanatu żuromińskiego oraz z parafii Lutocin, Lipowiec, Szreńsk. Z Dobrzynia nad Drwęcą dotarła pielgrzymka rowerowa. Natomiast wierni z Mławy pielgrzymowali do Żuromina w sobotę 7 września.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę