Ks. biskup Mirosław Milewski: św. Jan Paweł II zachęcał młodzież do pracy nad sobą

- Papież Jan Paweł II zawsze zachęcał młodych do wysiłku, do pracy nad sobą, do walki o dobro i do empatii - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii Krzynowłoga Wielka. W 17. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II udzielił bierzmowania młodzieży z tej parafii.

Papieskie Okno
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Bp Mirosław Milewski w 17. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, jedynego Papieża Polaka w dziejach świata, przypomniał, że kiedy on umierał 2 kwietnia 2005 roku wiele milionów ludzi na całym świecie trwało w modlitwie, a o godzinie 21.37 świat zamarł. Potem tłum na Placu św. Piotra w Rzymie skandował: „Santo subito”, czyli „święty od razu, natychmiast”. Został ogłoszony świętym w 2014 roku.

- Dziś dziękujemy Bogu za papieża, który rozumiał ludzi młodych. W dniu inauguracji pontyfikatu, 22 października 1978 roku tak zwrócił się do nich na Placu św. Piotra w Rzymie: „Wy jesteście nadzieją Kościoła i świata – wy jesteście moją nadzieją”. On kochał i rozumiał młodych. Bardzo bym nie chciał, aby kojarzył się wam tylko ze starszym panem w białej sutannie, kimś z przeszłości, pewną postacią historyczną. Ten człowiek prawdziwie Boży zasłużył na o wiele więcej – podkreślił biskup.

Przypomniał jedną z najbardziej znanych wypowiedzi Jana Pawła II, odnoszącą się do walki, także wewnętrznej, o tym, że „każdy znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte, wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować”.

Bp Milewski wyjaśnił, że papieżowi chodziło o to, aby młodzi ludzie nie szli na przysłowiową „łatwiznę”, nie rezygnowali z tego, co trudne, żeby od siebie wymagali. Zawsze zachęcał młodych do wysiłku, do pracy nad sobą, do walki o dobro i do empatii. Jako biskup w Krakowie Karol Wojtyła był bardzo związany z Oazą, czyli Ruchem Światło-Życie. Oaza chroniła młodych od ideologii komunistycznej, odrzucającej pytania o istnienie Boga i sens życia.

Młodzież słuchała papieża, modliła się z nim, wiwatowała na jego cześć – kochała go. Papież to czuł i znał młodych. Nowością w dziejach Kościoła był też bezpośredni styl, jaki charakteryzował jego spotkania z młodymi ludźmi. Do historii przeszły także nieformalne spotkania młodych z papieżem podczas jego pielgrzymek.

Tak było na przykład w Płocku w roku 1991, podczas jego pielgrzymki do diecezji, gdy Jan Paweł II rozmawiał przez okno z młodzieżą przed domem biskupim przy Placu Narutowicza, gdzie nocował. Obecnie tamto spotkanie upamiętnia mozaika ze św. Janem Pawłem II: - Miejcie szacunek do śp. Jana Pawła II, który był wiernym świadkiem Chrystusa. Pozostańcie wierni Chrystusowi i dajcie światu świadectwo swojej wiary – zwrócił się do ludzi młodych.

Bp Milewski udzielił im także sakramentu bierzmowania, za co podziękował ks. kan. Kazimierz Wójcik, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Krzynowłodze Wielkiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę