Ks. biskup Mirosław Milewski: św. Stanisław Kostka uczy, żeby nie zadawalać się byle czym

- Święty Stanisław Kostka nie chciał się zadowolić byle czym. Mówił „nie” bylejakości. Uczył, że jesteście stworzeni do czegoś więcej – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 18 września 2020 r. w Nasielsku, w uroczystość św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży, i głównego patrona diecezji płockiej. Poświęcił także odnowione tabernakulum w kościele parafii św. Wojciecha.

Kostka.jpg

Bp Milewski przybliżył młodzieży życiorys św. Stanisława Kostki (1550-1568) z Rostkowa w diecezji płockiej. Ten młody chłopak wstąpił do zakonu, choć wielu się temu sprzeciwiało. Nie zrezygnował, zrealizował swój priorytetowy cel, zyskał szacunek i sympatię rówieśników. Mówił, że  „do wyższych rzeczy jest stworzony”. Czuł się wolny od jakiegokolwiek przymusu, gdy zamieniał „szlachecki żupan na zakonny habit”. 

Kaznodzieja zaznaczył, że Stanisław nie chciał się zadowolić byle czym. Powiedział „nie” bylejakości. Podkreślał, że człowiek jest „stworzony do czegoś więcej”. Lekarstwem na bylejakość jest modlitwa, sakramenty, Eucharystia, praca nad sobą i własnymi słabościami. To stara, ale wciąż aktualna recepta.

„Patrzenie na siebie, swoje życie i świat z Bożej perspektywy. Szacunek dla tradycji i wartości, które ze sobą niesie. Troska o wychowanie dzieci, życzliwość sąsiedzka, wspólna modlitwa w domu. Tak wzrasta się w świętości. Tak życie staje się mozaiką, wypełnioną różnokolorowymi kamieniami, a nie zbiorem szarych plam znudzonej codzienności” – powiedział biskup.

Wykazał, że dla Stanisława punktem odniesienia był Bóg i Jego słowo, które niesie ze sobą wewnętrzny pokój. Obecnie łatwo wyklucza się tych, którzy „nie myślą tak jak na salonach, nie ubierają się jak ci na salonach i którzy nie prowadzą takiego życia jak salonowi bywalcy”. Jeśli ktoś nie myśli jak wszyscy, bywa, że uważany jest za gorszego.

„Św. Stanisław takiemu owczemu pędowi mówi «nie». Ty też miej swoje zdanie. Zdobądź się na odwagę, żeby w rodzinie, miejscu pracy przyznać się, że wiara i wartości z nią związane są dla ciebie ważne. Nie nazywaj się tylko chrześcijaninem, ale bądź nim, stawaj się nim każdego dnia. Takich chrześcijan potrzebuje dzisiaj Kościół, może nawet bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości” – podkreślił hierarcha. 

Podczas Mszy św. bp Milewski udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii św. Wojciecha w Nasielsku. Poza tym poświęcił odnowione tabernakulum. Prace te zostały wykonane za ofiary parafian, z inicjatywy proboszcza ks. kan. Tadeusza Pepłońskiego. Wykonana została też iluminacja oświetlająca tabernakulum.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę