Ks. biskup Mirosław Milewski: symbolem Adwentu nie może być wózek z zakupami

- Symbolem nadchodzącego Bożego Narodzenia coraz częściej staje się wyjeżdżający z marketu wózek z zakupami. Nie musimy jednak poddawać się specjalistom od handlu. Nikt nie odbierze nam radości z oczekiwania na Dzieciątko Jezus – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w pierwszą niedzielę Adwentu w Glinojecku (27 listopada br.). Poprosił też o modlitwę za Ukrainę.

Glinojeck, Parafia Pw. Św. Stanisława Biskupa I Męczennika

Bp Mirosław Milewski stwierdził, że kluczem do zrozumienia Adwentu jest słowo „czuwajcie”. Czuwanie jest wezwaniem do powstania ze snu duchowego, do obmycia oczu „wodą żywą”, do tego, by zobaczyć Boga także w drugim człowieku, w bliźnim. Czuwanie w Adwencie jest aktem wiary.

Biskup powiedział, że w czasie tegorocznego Adwentu nie da się uciec od myśli o dramatycznej wojnie w Ukrainie. Przytoczył wypowiedź ks. Anatola Kłaka MIC, proboszcza parafii katolickiej w Charkowie, który przyznał, że gdy nie ustają bombardowania i ostrzały miasta, a ludzie żyją w ciągłym napięciu - najbardziej potrzebna jest modlitwa, ponieważ „na wojnie nie ma ludzi niewierzących, wszyscy się modlą”.

- Wszyscy się modlą: gdy bomby spadają im na głowy, gdy giną najbliżsi, gdy brakuje wody i żywności, gdy nie ma prądu. Poraża ten akt wiary cierpiącego narodu. Mocno w tym kontekście brzmią słowa starotestamentalnego proroka Izajasza, że ten, który nadejdzie „będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów”. Dzięki niemu ludzie „swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy” (por. Iz 2,4). Proszę, módlmy się w czasie tegorocznego Adwentu o pokój na świecie i na Ukrainie, o zwycięstwo dobra i pokoju nad złem i wojną – wezwał biskup.

Zastanawiał się, czy w Polsce potrafimy się jeszcze modlić w Adwencie, czy chcemy żyć w adwentowej atmosferze czuwania. Przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia staje się coraz bardziej skomercjalizowane. W reklamach nie usłyszy się nic o Bogu, Dzieciątku Jezus czy Maryi. Kalendarz - reklamowany jako adwentowy - nie posiada żadnych treści religijnych. Przed Bożym Narodzeniem nie idzie się na roraty, nie zapala świecy adwentowej w kolejne niedziele, ale idzie do sklepu.

- W tle pojawia się wiele reniferów, których przecież w Betlejem nie było, czy rubasznych, tęgich Mikołajów, nie mających nic wspólnego z biskupem z miasta Mira. Symbolem nadchodzącego Bożego Narodzenia coraz częściej staje się wyjeżdzający z marketu wózek pełen zakupów – stwierdził kaznodzieja.

Adwent, będący przez wieki wydarzeniem duchowym i religijnym, ma współcześnie mocną konkurencję; chce ona zredukować ten czas do pory robienia zakupów, chce zawęzić oczekiwania i tęsknoty.

- Nie musi tak być. Nie musimy poddawać się specjalistom od handlu. Bez względu na to, czym żyje dziś świat, oczekujmy z wiarą na Boże Narodzenie. Nie gódźmy się na zabranie nam adwentowej nadziei. Nie dajmy sobie wmówić, że Boże Narodzenie, to tylko coroczna tradycja. Zróbmy co w naszej mocy, aby nikt nie odebrał nam radości z oczekiwania na Dzieciątko Jezus – zaapelował bp Milewski.

W czasie Mszy św. bp Milewski udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii pw. św. Stanisława BM w Glinojecku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę