Ks. biskup Mirosław Milewski w Modlinie Twierdzy: strzeżmy się „alergii” na chrześcijaństwo

- W katolickiej Polsce jest coraz więcej środowisk, które mają „alergię” na chrześcijaństwo. Głoszą, że ono przeminęło, a katolicyzm jest niemodny - stwierdził ks. biskup Mirosław Milewski 13 września 2020 r. w parafii św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlinie Twierdzy), podczas wizytacji parafii, która buduje kościół.

Alergia.jpg

Bp Milewski w czasie wizyty w Modlinie Twierdzy zaznaczył, że parafia nie jest „sztuczną strukturą, lecz żywym organizmem”: miejscem słuchania słowa Bożego, przyjmowania sakramentów świętych, czynów miłości bliźniego, przestrzenią nawracania się, miejscem współpracy kapłanów i świeckich.

W parafii budowany jest Kościół duchowy, ale też kościół parafialny. Powstaje on na terenach naznaczonych przez historię, czego dowodem jest historyczna Twierdza Modlin. Patronem kościoła będzie św. Jan Paweł II, niezłomny człowiek i papież, „duchowa twierdza” Kościoła katolickiego. W Modlinie służył w armii jego ojciec, Karol Wojtyła senior.

Hierarcha zwrócił się do wiernych, aby budując Kościół – wspólnotę duchową i kościół murowany – budynek, nie zrażali się kłopotami, których nie brakuje. Pomimo wszystko i na przekór pojawiającym się niesprzyjającym okolicznościom, niech nie ustają w budowaniu kościoła parafialnego. Poprosił, by pamiętali, że w ostatecznym rozrachunku żyją dla Pana Boga a nie dla siebie. Jako wierni swojej parafii, w środowiskach, w których żyją i pracują, w małżeństwie, w rodzinie, w gronie przyjaciół i znajomych – powinni dawać tego świadectwo.

„W katolickiej Polsce jest coraz więcej środowisk, które mają «alergię» na chrześcijaństwo. Są ludzie, dla których różaniec z krzyżykiem jest po prostu naszyjnikiem, którzy śmieją się z rzeczy dla nas świętych. Dobrze znacie tych ludzi, oglądacie ich w internetach i programach telewizyjnych, słuchacie ich złorzeczenia na katolików, na księży, na siostry zakonne. Oni głoszą, że w Kościele nie ma Boga, a jest tylko zło” – powiedział biskup.

Dodał, że takim ludziom przeszkadza religia w szkołach, Kościół chcieliby zepchnąć do kruchty, marzą o świecie bez zasad, bez „Ojcze nasz”, bez konfesjonału. Bardzo się cieszą, gdy zmniejsza się liczba wiernych na niedzielnych Mszach świętych.

„Oni głoszą antyświadectwo, omamiają swoimi zgubnymi ideami, że chrześcijaństwo jest niemodne, a katolicyzm dawno przeminął. My tu zgromadzeni – chrześcijanie z krwi i kości, nie możemy ulegać takiemu myśleniu. Wiemy, że jesteśmy «Bożą budowlą» położoną na fundamencie, którym jest Chrystus. Żyjcie i budujcie z Chrystusem, bo tylko takie życie ma sens” – podkreślił biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Bp Milewski podczas wizytacji parafii zapoznał się ze stopniem zaawansowania budowy kościoła. Podczas Mszy św. udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.

Parafia pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlinie Twierdzy) została erygowana w 2007 roku. W 2016 roku rozpoczęto w niej budowę kościoła parafialnego. W 2017 roku, 60 lat po rozebraniu kościoła garnizonowego przez komunistyczne władze (w zmilitaryzowanej Twierdzy Modlin nie mogło być kościoła), biskup płocki Piotr Libera poświęcił kamień węgielny pod budowę nowego kościoła. Stał się nim fragment cegły z rozebranego w 1957 roku starego kościoła. Proboszczem parafii i budowniczym nowego kościoła jest ks. kan. Janusz Nawrocki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę